Eén defect gen in borsttumorcellen kan uitzaaiingen elders in het lichaam bevorderen door via een kettingreactie het immuunsysteem van de patiënt een ongewenste richting op te sturen. De onderzoekgroep van Karin de Visser van het Nederlands Kanker Instituut en Oncode Institute publiceerde hierover onlangs een artikel in Nature. (Bron: AVL)

Een gen dominant effect

De onderzoekers waren verrast dat een enkel gen niet alleen processen binnen de kankercel reguleert, maar ook zo’n dominant effect heeft op het immuunsysteem in het hele lichaam. Volgens hen leggen deze inzichten de basis voor de toekomstige ontwikkeling van nieuwe vormen van immuuntherapie die toegespitst zijn op de DNA-code van tumoren van individuele borstkankerpatiënten.

P53 gen

Het gen in kwestie is P53, dat in tumorcellen van bijna 40% van de patiënten met borstkanker niet intact is. Het gen is een hoofdrolspeler bij kanker. Als het wél intact is, beschermt het namelijk tegen ongeremde celgroei. Het blijkt nu ook invloed te hebben op het immuunsysteem.

In 2015 liet de onderzoeksgroep van Karin de Visser al zien dat sommige borsttumoren, via een kettingreactie van signaalmoleculen, neutrofielen mobiliseren buiten de tumor in het lichaam van de patiënt. Die neutrofielen bleken vervolgens het uitzaaigedrag van borsttumoren te bevorderen door tumor-dodende T-cellen tegen te werken. Het remmen van neutrofielen zou dus een manier kunnen zijn om uitzaaiingen te voorkomen.

Meer informatie