Een actievere rol voor de patiënt door care companion en Oncokompas

19 januari 2011 – Patiënten vinden dat ze door artsen onvoldoende betrokken worden bij de behandeling. Daarnaast vinden ze het lastig dat artsen en andere zorgverleners adviezen onvoldoende met elkaar afstemmen. Dat blijkt uit een peiling van NPCF onder 213 mensen met kanker en 1840 mensen met een andere aandoening.

Sanofi-aventis heeft care companion ontwikkeld, een interactieve internettoepassing voor mensen met kanker en hun zorgverleners. De toepassing biedt 24 uur per dag inzicht in ziektebeeld en persoonlijk zorgpad. Care companion is allereerst een persoonlijke internetpagina waarin de individuele patiënt een overzichtelijke weergave van haar / zijn persoonlijk zorgpad ziet waardoor een beter inzicht in de diagnose, het ziekteverloop, het persoonlijke behandelplan en de nazorg wordt verkregen. Een bibliotheek met betrouwbare informatie over de aandoening en de behandeling kan worden geraadpleegd. De afspraken met zorgverleners staan altijd overzichtelijk op een rij. Ook kan de patiënt informatie delen met naasten of lotgenoten. Care companion is een flexibel systeem dat ingericht kan worden naar de persoonlijke wensen en behoeften van patiënt en zorgverleners.

Deze betrokkenheid bij de behandeling vinden patiënten erg belangrijk. Driekwart van de ondervraagden denkt dat de behandeling betere resultaten geeft als ze meer inspraak hebben en een overgrote meerderheid vindt dat de kwaliteit van leven verbetert bij een goede inspraak.
Tevens biedt het platform de mogelijkheid om een dagboek bij te houden, een discussieforum te bezoeken en informatie te delen met naasten. Dit privé-gedeelte van het platform is niet toegankelijk voor de zorgverleners van de patiënt.

Samenwerkende zorgverleners komen gezondheid patiënt ten goede

Een ander pluspunt van care companion is dat alle zorgverleners waar een patiënt mee te maken heeft over dezelfde informatie beschikken en precies weten waar de patiënt zich bevindt in het zorgtraject. Zorgverleners kunnen informatie met elkaar afstemmen wat leidt tot minder afgezegde afspraken, een efficiënter ingericht spreekuur en een grotere tevredenheid bij patiënten. Uit de enquête van NPCF blijkt dat meer dan de helft van de ondervraagde patiënten tegenstrijdige adviezen heeft gehad. Ook patiënten met meerdere aandoeningen tegelijk hebben te maken met gebrekkige afstemming tussen de zorgverleners.

Wanneer een ziekenhuis gebruik maakt van care companion kan dit voor de patiënt het volgende betekenen:

  • een actieve rol bij de behandeling
  • betrokken bij de behandelkeuzes
  • goede afstemming met zorgverleners
  • beter geïnformeerd en beter voorbereid
  • 24 uur per dag in alle rust informatie kunnen naslaan
  • informatie delen met eigen zorgnetwerk

Nazorg en revalidatie

Begin 2011 start het VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA) met een uniek portaal gezondheidsportaal voor kankerpatiënten, dat OncoKompas zal gaan heten. Met Oncokompas worden patiënten ondersteunt om hen zelf of met hulp de weg te laten vinden naar de meest optimale nazorg en revalidatie. Het advies is volledig afgestemd op de persoonlijke gezondheid en situatie van de patiënt.

Uit onderzoek blijkt dat patiënten veel kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven als zij de juiste, op hun lijf geschreven adviezen krijgen. Iedere patiënt heeft immers andere behoeftes. Nazorg vereist dus maatwerk. Je kunt echter niet iedere patiënt door een eigen team van multidisciplinaire hulpverleners laten begeleiden. Het gezondheidsportaal OncoKompas biedt daarvoor een oplossing zodat patiënten in staat zijn zichzelf te helpen: op maat gesneden nazorg voor minder kosten.

Projectleider Irma Verdonck, bijzonder hoogleraar ‘Leven met kanker’ bij Vumc/VU startte eerder dit jaar met de ontwikkeling van OncoKompas samen met het NIPED, instituut voor preventie en vroege diagnose. Volgens Verdonck past de nieuwe aanpak helemaal in een tijd waarin mensen veel op internet zoeken maar het vaak moeilijk vinden om precies te bepalen wat op hun persoonlijke situatie van toepassing is.

Vanaf begin volgend jaar krijgen patiënten die voor kanker worden behandeld op de afdeling keel-, neus- en oorheelkunde / hoofd-halschirurgie Vumc als eersten de beschikking over het nieuwe systeem. Vervolgens zullen andere umc’s aanhaken. Na de evaluatie wordt het portaal verder ontwikkeld en aangepast voor patiënten met andere vormen van kanker.

Meer informatie over care companion, het rapport van NPCF of OncoKompas.

Bron: sanofi-aventis, 19 januari 2011

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee