1 augustus 2014

IKNL Eindhoven en de stichting Geriatrische Oncologie Nederland (GeriOnNe) hebben een nieuwe e-learningmodule ontwikkeld: ‘Geriatrische Oncologie: de verpleegkundige praktijk‘ voor oncologieverpleegkundigen die hun kennis willen verbreden over de zorg voor ouderen met kanker.

Door de presentatie van drie casussen krijgen verpleegkundigen stapsgewijs inzicht in kenmerkende aandachtspunten bij de zorg voor ouderen met kanker. Uiteraard komen daarin ook de verschillen aan de orde van ouderen in vergelijking met andere patiënten. Met deze kennis kunnen verpleegkundigen hun zorg nog beter afstemmen op de zorgbehoeften van ouderen met kanker.

Verbeteren zorg ouderen

Ruim 40% van alle kankerpatiënten is ouder dan 70 jaar. GeriOnNe wil de zorg voor deze groeiende groep graag verbeteren. De fysiologische veranderingen door het ouder worden, verschillen sterk per individu. Bij de behandeling van kanker is het belangrijk rekening te houden met deze verschillen. Daarnaast neemt bij het ouder worden de veerkracht van lichaam en geest af en maken ouderen vaak een andere afweging van de voor- en nadelen van een behandeling dan jongeren. Bovendien hebben ouderen vaak ook (al) andere ziektes, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Dit kan van invloed zijn op de keuze van de behandeling van kanker. Behandeling volgens de landelijke richtlijnen is daardoor niet altijd mogelijk. Daarom is het belangrijk dat de zorg op de patiënt wordt afgestemd. Kennis van de oudere kankerpatiënt is daarvoor nodig. 

Inschrijven

De module is geaccrediteerd door V&VN met 9 accreditatiepunten. Inschrijven kan via de website van AtriCare.

Meer informatie