Vanaf maart 2021 onderzoeken medewerkers van Isala de meerwaarde van een e-coach voor mensen met beenmergkanker. Het ziekenhuis wil achterhalen of de app helpt om medicatietrouw te verbeteren. Tevens moet de communicatie tussen de patiënt en zorgverleners eenvoudiger en laagdrempeliger worden. Het Isala is in 2020 met een pilot van de app e-coach MM begonnen.

Mensen met multipel myeloom moeten soms wel tien keer op een dag medicijnen innemen. Dat was reden voor het Isala-ziekenhuis om op zoek te gaan naar een oplossing in de vorm van een app, de MM-app. De e-coach MM is een digitale coach, die ondersteuning biedt tijdens de behandeling van multiple myeloom. Met het inzetten van de digitale coach kunnen behandelaren hun patiënten ook op afstand begeleiden. Zorgverleners krijgen bovendien meer informatie over iemands gezondheid en kunnen sneller reageren op veranderingen.

Therapietrouw

Veel patiënten met multipel myeloom worstelen met de vele geneesmiddelen die ze moeten innemen op verschillende momenten op een dag. De medicatiemodule is een belangrijke functionaliteit van de app. Innamemomenten en eventuele klachten worden geregistreerd en gemonitord. Zorgverleners kunnen bij deze gegevens en zo zien of iemand de medicijnen volgens schema inneemt.

Een week voor hun afspraak met de arts vullen patiënten al een vragenlijst in. Zo komen eventuele problemen sneller aan het licht en kunnen zorgverleners actie ondernemen als ze dit nodig vinden.

Meer informatie