Dure geneesmiddelen breekpunt Slotervaart/Achmea

4 februari 2013

4 februari 2013

Het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam en zorgverzekeraar Achmea hebben geen overeenkomst voor 2013 gesloten. Eén van de belangrijkste punten waarop het overleg is gestrand zijn de contractafspraken over dure geneesmiddelen.

Nacalculatie voor dure geneesmiddelen

In Skipr lichtte bestuursvoorzitter Aysel Erbudak van het Slotervaartziekenhuis vorige week toe dat de discussie met Achmea zich volgens haar toespitste op de vergoeding van dure geneesmiddelen. “Achmea wil hiervoor een plafond afspreken, terwijl het ziekenhuis dit op basis van nacalculatie vergoed wilde krijgen.”

In Medisch Contact gaf zij vandaag meer in detail aan waar het pijnpunt zit: “Voor de TNF-alfa-remmers, bijvoorbeeld, bood Achmea 1,2 miljoen euro, terwijl wij in 2012 al voor 1,9 miljoen euro hebben uitgeven. Dat gat van 7 ton zouden wij zelf moeten dichten. Wij stonden dan ook op nacalculatie achteraf, op basis van gegevens die wij de zorgverzekeraar kunnen leveren. Wat ik niet wil, is onze artsen grenzen opleggen die leiden tot kwalitatief mindere patiëntenzorg.”

Wie betaalt de rekening?

Van alle huidige patiënten van het Slotervaartziekenhuis is ruim 65 procent bij Achmea verzekerd. Voor patiënten die nu al in behandeling zijn, blijft alles bij het oude. Maar over de gevolgen voor patiënten die na 1 april 2013 worden behandeld, verschillen de meningen.

Woordvoerder Christine Rompa van Achmea: "Zij moeten bij ons een rekening indienen en krijgen dan, afhankelijk van de polis, 100 of 80 procent van het in Nederland gemiddeld gecontracteerde tarief." Erbudak ziet dat anders: "Wij zullen nieuwe patiënten vragen om de vordering van Achmea aan ons over te dragen. Wij sturen dan een factuur aan Achmea, op basis van het passantentarief. En dat is zeker 100 procent duurder.’ Volgens haar is de verzekeraar wettelijk verplicht om deze facturen te betalen. ‘Denkt Achmea daar anders over, dan zien wij elkaar voor de rechter."

NZa: duidelijkheid zorgcontracten vóór afsluiten polis

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verduidelijkte in het voorjaar van 2012 het toezichtskader zorgplicht: “Iedere vergoeding tussen de 1% en 100% is mogelijk. Verzekeraars moeten vooraf wél duidelijk zijn hoe hoog de vergoeding is. En daar schort het soms aan,” ziet de NZa. Ook vindt de NZa het wenselijk dat verzekeraars voor het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn over wat ze te bieden hebben: “Je moet weten wat je koopt.” (bron: Marktscan Zorgverzekeringsmarkt)

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee