In de achterliggende jaren is er sprake van een forse toename van biomarker analyses voor diagnose, prognose en behandelingsvoorspelling van prostaatkanker. Door deze grote hoeveelheid analyses is het soms moeilijk een keuze te maken al naar gelang het stadium van de ziekte, zo meldt de Stichting Dutch
Uro-Oncology Studygroup (DUOS) op haar site.

Overzicht tests

Onderzoekers hebben getracht een volledig overzicht te publiceren in het vakmagazine Translational andrology and urology Genomic biomarkers in prostate cancer.

In deze review zijn alle biomarker-based klinische testen die beschikbaar zijn in bijna ieder stadium van prostaatkanker genoemd. Van pre-diagnose tot post-primary behandeling inclusief de kosten.

Er is speciale aandacht voor de periode van waakzaam wachten en het feit dat er soms weinig onderzoek is gedaan naar de prognostische mogelijkheden van vergelijkbare testen als Decipher en Prolaris.

Goede informatie wenselijk

Met de groei van deze biomarker-based klinische  testen, zal het kiezen van de juiste test voor de juiste patiënt een meer genuanceerder beslissing worden, waarbij arts en patiënt zeer goed geïnformeerd dienen te zijn over de laatste stand van zaken, aldus DUOS.

Meer informatie