Op het Jaarsymposium 2015 van de Stichting DUOS lichtte dr. Martijn Lolkema (ErasmusMC Kankerinstituut) de CARVE (mCRPC, 2de of 3de lijn) studie toe. Deze Nederlandse studie onderzoekt of het mogelijk is patiënten met uitzaaiingen van prostaatkanker op basis van kenmerken in hun tumorcellen beter te selecteren voor de meest geschikte vervolgbehandeling. Van zijn uitleg is een youtube opname gemaakt.

Selecteren vervolgbehandeling

De CARVE (mCRPC, 2de of 3de lijn) studie (Non-randomized phase 2 multicenter study determining the response to Cabazitaxel in metastatic prostate cancer (mCRPC) patients with AR-V7 positive circulating tumor cells (CTCs): CARVE) onderzoekt of het mogelijk is patiënten met uitzaaiingen van prostaatkanker op basis van kenmerken in hun tumorcellen beter te selecteren voor de meest geschikte vervolgbehandeling. Als patiënten met prostaatkanker uitzaaiingen krijgen, is de eerste behandeling vaak docetaxel chemotherapie. Dat is een effectieve behandeling, maar als die is uitgewerkt zijn er nu meerdere alternatieven. De belangrijkste zijn nieuwe hormonale behandelingen zoals abiraterone en enzalutamide en de 2e generatie chemotherapie: cabazitaxel.

Test ARv7

Om de juiste keuze te maken is een nieuwe test ontwikkeld: het is mogelijk in circulerende tumorcellen een stukje RNA: “ARv7” bepalen. ARv7 is een variant van de androgeen receptor (AR), een centrale factor in de reactie van prostaatkanker cellen op testosteron: de belangrijkste groeifactor voor prostaatkanker.

ARv7 zorgt ervoor dat onafhankelijk van testosteron de AR groei kan stimuleren. Als dit ARv7 RNA gevonden wordt, is de kans groot dat patiënten niet op de aanvullende hormonale behandelingen reageren. Deze patiënten worden dan bij voorkeur met een 2e generatie chemotherapie behandeld. Bron: DUOS

Klik hier voor uitleg studie door dr. Martijn Lolkema.

Start CARVE studie maart 2016

De CARVE studie zal waarschijnlijk starten rond maart 2016. In april 2016 wordt de eerste patiënt verwacht. De studie zal lopen in 10 ziekenhuizen verspreid over Nederland. Zeven ziekenhuizen hebben al toegezegd deel te nemen, dat zijn:

  • Erasmus MC Rotterdam
  • Sint Franciscus Gasthuis Rotterdam
  • Maasstad ziekenhuis Rotterdam
  • Admiraal de Ruiter ziekenhuis Terneuzen
  • Twee Steden ziekenhuis Tilburg
  • Amphia ziekenhuis Breda
  • Medisch Centrum Haaglanden Den Haag

Meer informatie