De ziekenhuisrekening voor patiënten wordt duidelijker in 2016. Behandelingen op de spoedeisende hulp en eenvoudige poliklinische behandelingen worden voortaan ingedeeld in lichte, middelzware of zware behandelingen. Hiermee sluit de nota beter aan bij de zorg die de patiënt heeft ontvangen. Ook kunnen patiënten zo beter controleren of het bedrag van hun ziekenhuisnota klopt met de behandeling die ze hebben gekregen. De wijzigingen maken deel uit van het DBC pakket 2016.

Drie categorieën

De indeling in drie categorieën zorgt ervoor dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars prijzen af kunnen spreken die ook goed uit te leggen zijn aan patiënten. De prijzen voor ziekenhuisbehandelingen moeten kloppen met de complexiteit ervan volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Voor behandelingen die patiënten geheel of gedeeltelijk uit hun eigen risico betalen, moet de zorgverzekeraar goed uit kunnen leggen waarom een bepaalde prijs is afgesproken met het ziekenhuis. Deze indeling in drie categorieën maakt dat ziekenhuizen en zorgverzekeraars reële prijzen kunnen afspreken die beter kloppen met de complexiteit van de behandeling.

Verbeteringen ziekenhuisnota

In 2013 en 2014 heeft de NZa samen met ziekenhuizen en zorgverzekeraars stappen gezet om de ziekenhuisnota duidelijker te maken voor patiënten. Zo staan per juni 2014 de zorgactiviteiten duidelijk op de nota en is per 2015 de doorlooptijd voor behandelingen verkort van maximaal een jaar naar maximaal 120 dagen. Ook staat er nu duidelijker op de nota welke activiteiten op welke datum zijn gedaan en wat daarvoor in totaal in rekening wordt gebracht. Hierdoor kunnen patiënten beter hun ziekenhuisrekening controleren.

April nieuwe productstructuur

DBC-Onderhoud ontving voor het DBC-pakket 2016 400 wijzigingsverzoeken van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere zorgpartijen. Hiervan worden er ruim 100 doorgevoerd. Om het veld goed voor te bereiden op het nieuwe DBC-pakket levert DBC-Onderhoud begin april 2015 alvast een concept van de nieuwe productstructuur uit. Een maand later zal het DBC-pakket in concept op de website beschikbaar zijn. Deze concept-uitleveringen zijn bedoeld om vroegtijdig inzicht te bieden in de wijzigingen. Het definitieve pakket komt op 1 juli beschikbaar. DBC-Onderhoud en de NZa hebben alle aanpassingen toegelicht in een besluitvormingsdocument.

Meer informatie