Dreigen kankermedicijnen onbetaalbaar te worden?

2 december 2013 – De zorg voor kankerpatiënten dreigt onbetaalbaar te worden. Er komen steeds meer dure medicijnen en het aantal patiënten stijgt fors. Er moet daarom een maximumvergoeding komen voor kankergeneesmiddelen. Dat zeggen oncologen, gezondheidseconomen en patiëntengroepen in de Volkskrant.

De uitgaven aan kankermedicijnen zijn de afgelopen 6 jaar met bijna 50 procent gestegen, naar 383 miljoen euro, blijkt uit een berekening die Nefarma op verzoek heeft gemaakt. Uit cijfers die het RIVM deze week presenteerde in zijn Kosten van Ziekten-database, valt op te maken dat de totale kosten van de kankerzorg in Nederland in 2011 3,5 miljard euro bedroegen (in 2007 was dat 3 miljard). Geneesmiddelen maken van dat bedrag dus iets meer dan 10 procent uit. Dat verhoudt zich redelijk tot het aandeel dat alle verstrekte geneesmiddelen (in ziekenhuizen én daarbuiten) hebben in de totale zorgkosten in ons land (net onder de tien procent), aldus Nefarma.

 

Nefarma: gebalanceerde discussie over zorgkosten

In de Volkskrant pleiten onder meer artsen voor een maximumvergoeding voor kankergeneesmiddelen. Dat kan inhouden dat bepaalde middelen niet langer beschikbaar zijn voor alle patiënten of dat bepaalde ontwikkelingen naar betere medicatie worden gestopt. Volgens Nefarma kan de politiek zich niet langer afzijdig houden bij dergelijke afwegingen. De centrale vraag is en blijft: wat mag goede zorg kosten en hoe wil de samenleving die financieren?, aldus Nefarma.

Tegenover de stijgende kosten staan positieve ontwikkelingen op het vlak van overlevingskansen. Ook liggen mensen bij wie kanker wordt geconstateerd, veel korter in het ziekenhuis. Daarnaast is door beter op de patiënt toegesneden behandelmethoden en geneesmiddelen de kwaliteit van leven verbeterd. Al deze aspecten moeten onderdeel vormen van de discussie over de balans tussen kwaliteit en betaalbaarheid van zorg. Die mag zich dus niet beperken tot de kosten van geneesmiddelen.

Minister Schippers: kosten dure medicijnen in breder kader

Minister Schippers nuanceerde vrijdag de vrees van oncologen dat de zorg voor kanker­patiënten onbetaalbaar dreigt te worden. „We toetsen al op werkzaamheid en kosteneffectiviteit. Als middelen daaraan voldoen, verdienen ze een plaats in het pakket,” aldus het Reformatorisch Dagblad.

Schippers benadrukte tegenover de NOS dat bepaalde medicijnen zo duur zijn omdat ze voor een kleinere groep worden gemaakt. „Aan de andere kant kunnen we steeds beter vooraf zien voor wie de middelen gaan werken, waardoor ze gericht kunnen worden toegepast.” Volgens haar heeft de gemeenschap de afgelopen tijd verdiend aan de marktwerking in de zorg en blijven de uitgaven aan geneesmiddelen al met al redelijk stabiel.

Op de vraag hoeveel geld een medicijn mag kosten, wil een arts het nog mogen voorschrijven, antwoordde Schipper dat de overheid nu al toetst of medicijnen „werken en kosteneffectief zijn.” Als middelen aan die criteria voldoen, verdienen ze volgens Schippers een plaats in het pakket.

 

RIVM studie zorguitgaven

Afgelopen zes jaar zijn de uitgaven aan kankergeneesmiddelen met grofweg vijftig procent gestegen. In diezelfde periode steeg het aantal mensen bij wie kanker werd gediagnostiseerd van 85.000 naar 100.000 per jaar, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie. Het RIVM heeft donderdag aangegeven dat dit aantal komende zeven jaar met een kwart verder toeneemt naar 123 duizend. Kanker is na verstandelijke handicaps en dementie de duurste aandoening in Nederland, zo valt op te maken uit donderdag gepubliceerde cijfers door het rijksinstituut RIVM.

Om de vier jaar publiceert het RIVM een overzicht van de totale Nederlandse zorguitgaven. In vergelijking met 2007 zijn de kosten van ziekten per jaar gemiddeld 4,7% gestegen. Bijna een kwart van deze groei is aan vergrijzing en bevolkingsgroei door toegenomen levensverwachting toe te schrijven en 16% aan gestegen prijzen, lonen en honoraria. Het resterend deel, 60%, is het gevolg van enerzijds gestegen aantallen patiënten en anderzijds de voortschrijdende medisch-technologische ontwikkeling. Dit zijn gemiddelden, per ziekte kan deze verdeling verschillen.

Relatief snel gestegen zijn de kosten voor kanker, ziekten van zenuwstelsel en zintuigen en stofwisselingsziekten. Omdat deze ziekten vooral bij ouderen optreden, is het effect van vergrijzing en toename van de levensverwachting op de zorguitgaven hier sterker dan bij andere ziekten. Bovendien zijn voor ziekten in deze groepen de laatste jaren veel nieuwe, relatief dure medicijnen ter beschikking gekomen, die inmiddels breed worden toegepast binnen de behandeling.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee