DOT zorgt onbedoeld voor extra vertraging innovaties

20 mei 2011 – Sanofi-aventis heeft in een brief aan de woordvoerders Volksgezondheid van de Tweede Kamer haar zorgen geuit over de toekomstige toegang tot zorginnovaties door de overgang naar het DOT-systeem.  

De implementatie van innovaties gaat langzaam. Door de overheid wordt al lang gezocht naar mogelijkheden om de beoordeling en bekostiging van zorg en innovaties te verbeteren en te faseren. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) stelt in haar Pakketadvies 2011 voor om een nieuw systeem voor de gezondheidszorg te baseren op een ‘samenspel’  van gepast gebruik, risicogericht pakketbeheer en voorwaardelijke financiering. Op deze wijze kunnen nieuwe innovaties zinvoller worden beoordeeld en sneller worden toegelaten. Verouderde of niet-effectief bewezen zorg kan dan ook worden verwijderd uit het basispakket en plaatsmaken voor nieuw. 

Sanofi-aventis signaleert echter dat de toegang tot innovaties – onbedoeld – mogelijk extra wordt vertraagd door de overgang naar het DOT-systeem. Zonder aanpassingen van het systeem wordt postcodegeneeskunde weer realiteit  worden.

Innovaties jaren in de wacht 

In het huidige DBC-systeem duurt het ten minste twee jaar voor een door de beroepsgroep omarmde innovatie bij de Nederlandse patiënt komt. Dit is al vele jaren een ongewenste situatie. De invoering van de DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie) verandert niets aan de doorlooptijd van het beoordelings- en verwerkingssysteem voor innovaties.

Extra vertraging toegang tot dure geneesmiddelen

Met de plaatsing van de dure geneesmiddelen in zogenoemde ‘add ons’ zal naar alle waarschijnlijkheid de beoordeling van de nieuwe dure geneesmiddelen ook onder de DBC/DOT-systematiek (het ‘innovatieverzoek’) vallen. Dit impliceert een aanzienlijke vertraging ten opzichte van de huidige situatie: 

 • De wettelijke beoordelingstermijn van 90 dagen wordt daarmee ten minste verdubbeld: voor de beoordeling van een innovatieverzoek geldt een richttijd van 6 maanden.
   
 • Het aantal commissies dat zich over de beoordeling van een duur geneesmiddel moet buigen wordt daarmee uitgebreid: bij de beoordeling van een innovatieverzoek zijn onder meer óók DBC Onderhoud en de Medisch Wetenschappelijke Advies Raad (MWAR) betrokken.
   
 • De dure geneesmiddelen moeten als add on integraal in het nieuwe DOT registratie- en declaratiesysteem verwerkt worden. De verwerking van een goedgekeurd innovatieverzoek duurt op dit moment in het gunstigste geval 18 maanden. Het is tot op heden onduidelijk of er voor add ons tussentijdse systeemuitleveringen zullen komen om dit probleem op te vangen. 
   
 • Om postcodegeneeskunde óók in het beoordelingsstadium te voorkomen, worden de nieuwe, tot de lijst toegelaten dure geneesmiddelen nu nog met terugwerkende kracht bekostigd. Daardoor kunnen ziekenhuizen deze innovaties nu, na registratie, zonder grote financiële risico’s aan hun patiënten ter beschikking stellen. De regeling ‘terugwerkende kracht’ van de Beleidsregel dure geneesmiddelen is zeer waarschijnlijk systeem-technisch niet mogelijk bij add ons.

Terwijl de beoordelingsprocedure en de verwerkingstijd in het registratie- en declaratiesysteem dus langer worden, wordt door de afschaffing van de regeling ‘terugwerkende kracht’ de feitelijke toegang van de patiënt tot geneesmiddelen-innovaties nog eens extra bemoeilijkt.

Overleg met de minister

De Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer spreekt de komende maand verschillende keren met minister Schippers over zorginnovaties: 

 • tijdens het Algemeen Overleg Geneesmiddelenbeleid op 25 mei a.s.
 • tijdens het Algemeen Overleg pakketadvies op 22 juni a.s.
 • naar aanleiding van de aangekondigde brief van de minister over de vormgeving van het Kwaliteitsinstituut, begin juni.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee