DOT-pakket per 1 september 2012 met nieuwe add-ons bekend

27 juli 2012

27 juli 2012

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft nieuwe stofnamen en indicaties toegevoegd aan de prestatielijst met dure geneesmiddelen, de zogenaamde add-ons. Deze geneesmiddelen kunnen ziekenhuizen naast de normale DBC-zorgproducten declareren, omdat zij te duur zijn om op een goede manier mee te nemen in de prijsonderhandeling van DBC-zorgproducten. De NZa heeft dit, samen met enkele andere aanpassingen in zorgproducten en tarieven van de medisch specialistische zorg, vastgesteld op 24 juli 2012.

Nieuwe add-ons dure geneesmiddelen declarabel

Voor een deel van 21 nieuwe stofnamen en indicaties op de add-on lijst was in 2011 al een aanvraag ingediend. In 2011 bestond er nog een stofnamenlijst dure geneesmiddelen die in aanmerking kwam voor extra budgetcompensatie. Middelen op deze lijst krijgen in de DOT-systematiek automatisch een add-on. In het nieuwe pakket zijn alle toegevoegde middelen aan deze stofnamenlijst nu ook voorzien van een add-on. Deze add-ons zijn declarabel vanaf 1 januari 2012. Voor aanvragen in 2012 en later geldt een andere aanvraagprocedure. Deze middelen zijn ook toegevoegd, en per 1 september declarabel.

Beleidswijzigingen

Verder heeft de NZa een aantal beleidswijzigingen vastgesteld, zijn enkele tarieven gewijzigd en zijn nieuwe zorgproducten ingevoerd.

Benadrukt is onder meer dat add-ons weesgeneesmiddelen (overige zorgproductcodes 193380 t/m 193389) uitsluitend in rekening mogen worden gebracht door Universitaire Medische Centra en door Nederlands Kankerinstituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL).

Om verspilling van dure geneesmiddelen tegen te gaan, is nu ook expliciet gemaakt dat de minst verspillende (combinatie van) verpakkingsgrootte(s) het uitgangspunt is voor de in rekening te brengen gebruikte hoeveelheid, indien niet de volledige inhoud van een verpakking wordt gebruikt voor toediening aan één of meerdere patiënten.

Meer informatie

Bron: NZa stelt nieuwe DOT pakket vast, nieuwsbericht NZa. Hierin in de rechter marge directe verwijzingen naar:

 • TB-CU-2001-03 Prestatie- en Tariefbeschikking 2012-DOT versie 1 september
 • Rapport Beoordeling updaterelease DOT RZ12d
 • NR/CU-220 Regeling medisch specialistische zorg
 • Vaststelling updaterelease RZ12d (CI/12/81c)

Beleidsregel Prestaties en tarieven medisch specialistische zorg per 1 september 2012 (BR/CU-2076). Hierin de volgende downloads in de rechter marge: 

 • BR/CU-2076 – Bijlage 1 Overzicht DBC-zorgproducten
 • BR/CU-2076 – Bijlage 2 Typeringslijsten per specialisme
 • BR/CU-2076 – Bijlage 3 Zorgactiviteitentabel
 • BR/CU-2076 – Bijlage 4 Overzicht overige zorgproducten
 • BR/CU-2076 – Bijlage 5 Stofnamen en indicatielijst add-on geneesmiddelen
 • BR/CU-2076 – Bijlage 6 Indicatielijst stollingsfactoren
 • BR/CU-2076 – Bijlage 7 Lijst Ondersteunerhonoraria B-segment 

   

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee