Het dossier Onderzoek heeft de volgende hoofdstukken:

Sanofi beperkt zich niet tot het doen van onderzoek naar nieuwe therapieën om kanker te genezen of te voorkomen (vaccins). Speciale aandacht gaat ook uit naar onderzoek om bijwerkingen te beperken en/of draaglijk te maken. Informatie over de studies van Sanofi wereldwijd is te vinden via Clinicaltrials.gov.

Onderzoek in Nederland

Sanofi heeft sinds enkele jaren een website voor iedereen in Nederland die geïnteresseerd is in klinisch geneesmiddelenonderzoek: Onderzoek en Praktijk. Hier is algemene informatie over geneesmiddelenonderzoek beschikbaar en informatie over onderzoek door Sanofi. 

Onderzoek en Praktijk is ook de portal voor onderzoeksartsen en patiënten die aan een Sanofi-studie in Nederland deelnemen. Klik hier voor een overzicht van lopende oncologische studies. 

Veiligheid

Het maakt geen verschil waar het klinisch onderzoek wordt uitgevoerd. Wereldwijd gelden dezelfde ethische normen en internationale gedragscodes. Toezicht op de uitvoering van het klinisch onderzoek geschiedt door interne audits en (inter)nationale inspecties door registratieautoriteiten om de kwaliteit van het onderzoek en de veiligheid van proefpersonen te borgen.

Transparantie

Sanofi is transparant over alle onderzoeksaanvragen, klinische studies en de resultaten. Het vinden van nieuwe therapieën kan worden versneld door het delen onderzoeksgegevens op (geanonimiseerd) patiëntniveau met andere onderzoekers. Het delen van deze gegevens helpt om dubbel werk te voorkomen en stelt onderzoekers in staat om effectiever voort te bouwen op de bevindingen van anderen.

Sanofi biedt toegang tot gegevens uit haar klinisch onderzoek en de bijbehorende documenten, met inbegrip van klinische onderzoeksrapporten.

Meer informatie