Het dossier Kwaliteit heeft de volgende hoofdstukken:

Wat vinden professionals, patienten, toezichthouders en zorgverzekeraars kwalitatief goede oncologische zorg? Betrokken partijen hebben hun eigen instrumenten ontwikkeld om de kwaliteit te beschrijven en te meten, zoals richtlijnen, indicatoren en SONCOS normeringen. Een viertal voorbeelden.

Richtlijnen

In 2012 maakte de NVMO een nieuwe benadering van richtlijnen bekend. Het aantal oncologische richtlijnen rijst de pan uit, volgens de vereniging. Ze zijn bovendien veel te volumineus en kennen een langdurig en kostbaar ontwikkeltraject. Om het gros van de dagelijkse oncologische patiëntenzorg te ondersteunen kan worden volstaan met het maken van richtlijnen voor de vier meest voorkomende tumortypes, die maximaal 75 pagina’s beslaan en die jaarlijks bijgesteld worden door een evenwichtige vertegenwoordiging van landelijke experts.

SONCOS-normering

SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking) heeft in december 2012 het eerste multidisciplinair normeringrapport gepresenteerd voor de oncologische zorg voor volwassenen in Nederland. Ziekenhuizen hadden een jaar de tijd om zich aan te passen aan de nieuwe normering. In februari 2014 is het nieuwe normeringrapport SONCOS beschikbaar gekomen.

Voor minder vaak voorkomende kankersoorten en hoogcomplexe behandelingen zal de zorg zich concentreren. SONCOS en Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) zijn van mening dat de discussie over concentratie zich niet moet beperken tot de volumediscussie. Onder andere omdat het verband tussen volume en belangrijke uitkomsten van zorg niet altijd even helder en eenduidig is.

Zorgstandaard Kanker

In juli 2014 publiceerden de patiëntenbeweging Leven met Kanker (voorheen NFK), KWF Kankerbestrijding en IKNL de eerste zorgstandaard Kanker. De zorgstandaard Kanker is opgesteld door zorgprofessionals en patiënten en beschrijft de wenselijke inhoud en organisatie van de oncologische zorg vanuit het perspectief van de patiënt. Dat wil zeggen: oncologische zorg die aansluit op de behoeften en verwachtingen van patiënten en die bijdraagt aan de kwaliteit van leven.
 

Kwaliteitsinstituut

In mei 2010 besloot de het kabinet tot de oprichting van een nationaal Kwaliteitsinstituut. Het nieuwe Kwaliteitsinstituut bundelt de kennis en ervaring van zes organisaties die zich tot 2013 bezighielden met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg: CVZ, Zichtbare Zorg, KiesBeter, Regieraad Kwaliteit van Zorg, Centrum Klantervaring Zorg en Coördinatieplatform Zorgstandaarden.

In november 2014 heeft het Zorginstituut Nederland de Kwaliteitsbibliotheek gelanceerd. De kwaliteitsbibliotheek ‘Zorginzicht’  moet de centrale vindplaats worden voor alle kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten in de zorg. Vanuit de Kwaliteitsbibliotheek kunnen kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten bovendien worden aangeboden voor toetsing door het Zorginstituut.

Meer informatie