Het dossier Bekostiging heeft de volgende hoofdstukken:

Wijzigingen per 2015 voor oncologische praktijk

Per 1 januari 2015 wordt de DOT-systematiek aangepast. Er worden drie grote wijzigingen doorgevoerd:

  • Integrale tarieven voor DBC-zorgproducten
  • Nieuw beleid voor add-ons dure geneesmiddelen
  • Maximale doorlooptijd DBC zorgproduct 120 dagen

Per 1 januari 2015 maakt de NZa de procedure voor het toevoegen of verwijderen van geneesmiddelen op de zogenoemde ‘add-on lijst‘ eenvoudiger. Op de add-on lijst staan geneesmiddelen die apart van de behandeling in rekening gebracht worden. Nu nog mogen alleen geneesmiddelen op deze lijst komen die gemiddeld 10.000 euro of meer per patiënt per jaar kosten. Vanaf 2015 kunnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars ook voor minder dure geneesmiddelen een verzoek indienen, als zij vinden dat het beter is om deze geneesmiddelen apart te bekostigen via een add-on prestatie.

Tegelijkertijd worden de zogenoemde Overige oncolytica overgeheveld van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem naar het ziekenhuiskader, en vallen deze dus onder de prestatiebekostigingsafspraken tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar.

Daarnaast moeten vanaf 1 juni 2014 alle zorgactiviteiten vermeld worden op zorgnota. Deze worden inzichtelijk via de ‘mijnomgeving’ van de verzekeraar van de patiënt.

Ook moeten patiënt geïnformeerd worden over de mogelijke kosten van de behandeling.

Geen risicoverevening meer voor dure geneesmiddelen

Tot 2015 worden de kosten voor dure geneesmiddelen nog vereffend via het vereveningsstelsel. Verzekeraars worden op basis van hun verzekerdenpopulatie gecompenseerd voor verzekerden die meer zorgkosten maken dan gemiddeld.

Vanaf 2015 gaan zorgverzekeraars risico lopen op dure geneesmiddelen, wanneer het vereveningsstelsel wordt afgeschaft en zij 100% risico zullen dragen.

Meer informatie