De Algemene Rekenkamer is voorzichtig positief over de bijdrage die pakketbeheer in de toekomst kan leveren aan de beheersing van de zorguitgaven. In het rapport Basispakket zorgverzekering, Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 ziet de Algemene Rekenkamer met name kansen in de wisselwerking tussen de verbeterplannen en het eventueel afdwingen van gepast gebruik door het Zorginstituut (door het bevorderen van richtlijnontwikkeling en het uitbrengen van standpunten) en de minister van VWS (door het nemen van pakketmaatregelen).

Stringent pakketbeheer Oncologie

Het Zorginstituut Nederland heeft in de zomer van 2013 een start gemaakt met stringent pakketbeheer via het programma Zinnige Zorg. In juli 2014 is het eerste verdiepende onderzoek, over artrose bij heupen en knieën, opgeleverd. Voor de zomer van 2015 worden de eerste twee screeningsrapporten over oncologie en hart- en vaatziekten verwacht, aldus minister Schippers in haar reactie op het rapport.

Deze systematische aanpak om het basispakket door te lichten op inefficiënte behandelingen biedt volgens de Algemene Rekenkamer goede aanknopingspunten om op de langere termijn tot een effectiever pakketbeheer te komen. Deze aanpak dient een concreet besparingsdoel: € 225 miljoen vanaf 2017.

Pakketverkleining minder effectief

Het verwijderen van behandelingen uit het basispakket van de zorgverzekering is tot nu toe minder effectief als maatregel om de uitgaven in de zorg te beheersen dan beoogd. Naar schatting is er ongeveer € 0,25 miljard per jaar bespaard door de genomen pakketmaatregelen, de helft van de ingeboekte besparing van € 0,5 miljard per jaar.

Meer informatie