Doorbraakpijn

29 januari 2010 – ZonMw heeft, in opdracht van Nycomed, een verkennende studie in Nederland laten uitvoeren naar de concrete onderzoeksvragen op het gebied van (de behandeling van) doorbraakpijn bij kankerpatiënten in de palliatieve fase. Het onderzoek, uitgevoerd door het UMC St Radboud Nijmegen is bedoeld als voorbereiding op een mogelijk onderzoeksprogramma bij ZonMw in opdracht van Nycomed. Het rapport geeft duidelijke aanknopingspunten voor een onderzoeksprogramma binnen het programma Palliatieve zorg.

Doorbraakpijn is een voorbijgaande verhoging van de pijnintensiteit bij een continue achtergrondpijn. Doorbraakpijn is de laatste 15 jaar meer onder de aandacht gekomen. Er is echter nog steeds discussie over de definitie, terminologie, behandeling en mogelijkheden voor preventie. Deze discussie was aanleiding voor een verkennende studie naar mogelijke onderzoeksvragen.

Het rapport is gebaseerd op een enquête en interviews met experts en hulpverleners op het gebied van doorbraakpijn. Alle geënquêteerden zijn vervolgens uitgenodigd voor een werkbijeenkomst om het conceptrapport te bespreken. Dit resulteerde in zes belangrijke vragen die door verder onderzoek naar doorbraakpijn beantwoord moeten worden.

(Bron: ZonMw, 29 januari 2010)

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee