Doorbraak bij behandeling van gemetastaseerde longkanker

17 juni 2010

Doorbraak bij behandeling van gemetastaseerde longkanker middels ALK-inhibitor crizotinib en nieuwe behandelmogelijkheid voor gemetastaseerde borstkanker met eribuline na antracyclines en taxanen.
In het vierde en laatste Oncologie Journaal vanaf de ASCO in Chicago ontvangt Inge Diepman prof. dr. Sjoerd Rodenhuis, medisch oncoloog in het AVL-NKI en prof. dr. Egbert Smit, longarts in het VU Medisch Centrum.
In het tijdperk van de targeted therapie is het erg opvallend om te zien dat eribuline, een chemotherapie die op de microtubuli aangrijpt, een overlevingswinst van 2.5 maanden liet zien t.o.v. een chemotherapie naar keuze van de arts in patienten die 2 tot 5 lijnen voorbehandeling hadden gekregen’ geeft Sjoerd Rodenhuis aan. Sjoerd Rodenhuis is van mening dat voor patienten met een HER-2 positief mammacarcinoom dat refractair is geworden op trastuzumab ‘de meest veelbelovende benadering die van trastuzumab met mTOR remmer everolimus plus paclitaxel lijkt te zijn’.
 
‘Een echte doorbraak’ beaamt Egbert Smit ‘heeft de proof of concept studie geleverd naar de effectiviteit van de ALK-inhibitor crizotinib bij patienten met niet-kleincellig longcarcinoom met een EML4-ALK translocatie. Bij 78 van de 82 patienten werd een complete, partiele remissie of stabiele ziekte geconstateerd, ongekend in de behandeling van longkanker’.Het gaat erom dat de juiste behandeling bij de juiste patient wordt gebracht, aldus Egbert Smit, ‘we gaan immers steeds meer subgroepen met drivermutaties in longkanker onderscheiden, zoals mutaties van KRAS, EGFR, BRAF, HER en de EML4-ALK translocatie, zoals in een van de sessies op werd ASCO getoond’.
Verder in het journaal aandacht voor het onderzoek van drs. Vincent Dezentje naar de associatie tussen Cyp2D6 en effectiviteit van tamoxifen en van dr. Jeroen Hiltermann naar circulerende tumorcellen bij het kleincellig longcarcinoom.
Bekijk de journaals van de ASCO 2010 op Oncologietv.nl

(Bron: Medicalfacts, 9 juni 2010)

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee