De COVID-19 crisis beïnvloedt ook de oncologische zorg. De afgelopen weken constateert IKNL een significante daling van het aantal nieuwe kankerdiagnoses.

Die daling wordt waarschijnlijk veroorzaakt door uitgestelde huisarts bezoeken, vertraagde diagnostiek en opgeschorte bevolkingsonderzoeken.

Registratie

De daling wordt gezien in de Nederlandse Kankerregistratie op basis van de voorlopige diagnoses in de landelijke pathologiedatabase PALGA. De effecten van de uitgestelde diagnostiek worden gemonitord voor het gehele zorgpad, van preventie tot en met palliatieve zorg, in het perspectief van de huidige discussies rondom prioritering van zorg.

Meer informatie