Doelmatig voorschrijven in het ziekenhuis

22 oktober 2012 – Op 19 september 2012 vond het symposium van de Nederlandse Vereniging van Polklinische Apothekers (NVPF) en Achmea plaats over doelmatig voorschrijven in het ziekenhuis. Van deze bijdragen tijdens deze bijeenkomst zijn de volgende webcasts beschikbaar:

Orde-app doelmatig voorschrijven medisch specialist

Voorjaar 2011 presenteerde de Orde van Medisch Specialisten de ‘leidraad doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen door medisch specialisten.’ In augustus 2012 is een app gelanceerd die het eenvoudig maakt geneesmiddelen met elkaar te vergelijken. De leidraad en de app beogen doelmatig en veilig geneesmiddelengebruik te bevorderen.

Doelmatigheid dient behalve het gezondheidsbelang ook de veiligheid van de patiënt. Daarnaast betekent doelmatigheid kostenbewust handelen: het volgen van richtlijnen, het afwijken daarvan waar nodig én het voorschrijven van de goedkoopste variant van medicijnen waar mogelijk, aldus de Orde. Met de app ‘Receptprijs’ krijgen medisch specialisten in één oog opslag zicht op therapeutisch gelijkwaardige alternatieven voor geneesmiddelen en de bijbehorende prijzen.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee