Veel mensen die de bloedkanker acute myeloïde leukemie krijgen hebben zes tot tien jaar eerder al kenmerken in hun bloed die de kanker aankondigen. Die kenmerken zijn met genetisch onderzoek op te sporen, aldus een bericht in NRC naar aanleiding van recente publicaties in Nature en Nature Medicine.

Inkijkje nog geen oplossing

Vroege opsporing van de genetische kenmerken van acute myeloïde leukemie (AML) kan uiteindelijk een screeningsprogramma opleveren voor deze ernstige vorm van leukemie. Maar, die screening zal nog vele jaren op zich laten wachten, want een ijzeren wet in de preventieve geneeskunde zegt dat vroege opsporing alleen zin heeft als er een goede behandeling voorhanden is. Die is er nog niet. En ook dat niet veel mensen onnodig worden behandeld.

Dit onderzoek biedt voorlopig niet meer dan een inkijkje van de mogelijkheden die moderne DNA analyse biedt bij vroege opsporing van kanker.

AML

Acute myeloïde leukemie is een vorm van bloedkanker, die ontstaat in het beenmerg. Acuut betekent dat de bloedkanker snel is ontstaan en levensbedreigend is als er geen behandeling gestart wordt. AML is de meest voorkomende vorm van acute leukemie bij volwassenen. De ziekte komt ook bij kinderen voor. (Bron Kanker.nl)

Meer informatie