Veel mensen die in aanmerking komen voor erfelijkheidsonderzoek worden niet doorverwezen door hun arts. Een patiënt moet vaak zelf vragen om een verwijzing. Terwijl de kennis over erfelijk belast zijn van levensbelang kan zijn, aldus de strekking van een nieuwsbericht over een onderzoek van patiëntenbeweging Levenmetkanker van 23 maart 2015.

Rol erfelijkheid

Naar schatting speelt bij 5% tot 10% van alle kankerpatiënten erfelijkheid een rol bij het ontstaan van de ziekte. Iemand, die weet dat hij / zij erfelijk of familiair belast is, kan zich preventief laten screenen. Vroegtijdige ontdekking verbetert het behandel resultaat.

Passief bij verwijzen

Bij een derde van de ondervraagden, verwijst de arts pas door naar een klinisch geneticus, nadat de patiënt daar zelf om vraagt. Maar, niet iedereen die in aanmerking komt voor erfelijkheidsonderzoek vraagt om een verwijzing. Met als gevolg dat een aanzienlijke groep mensen niet weet dat zij erfelijk belast zijn. Dit blijkt uit onderzoek van Levenmetkanker onder meer dan 550 (ex-)kankerpatiënten en hun naasten, waarvan 170 erfelijk belast zijn.

Rol voor arts

“Een zorgverlener moet het onderwerp erfelijkheid vaker ter sprake brengen in de spreekkamer. Als blijkt dat erfelijkheid mogelijk een rol speelt, is doorverwijzing naar een klinisch geneticus voor verder onderzoek aan de orde. Dit is niet alleen in het belang van de patiënt maar ook voor zijn familieleden. Zij kunnen, als er sprake is van erfelijke belasting, zich dan beraden over mogelijk erfelijkheidsonderzoek,” aldus Anemone Bögels, directeur van patiëntenbeweging Levenmetkanker.

NHG nascholing

Huisartsen kunnen hiervoor de geaccrediteerde StiP Cursus Erfelijke kanker in de spreekkamer volgen van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Levenmetkanker heeft, vanuit het perspectief van de patiënt, bijgedragen aan de totstandkoming van deze nascholing, die speciaal is gericht op het omgaan met de verschillende aspecten en vragen rondom de erfelijkheid van kanker in de spreekkamer.

Meer informatie over deze cursus staat op de site van het Nederlands Huisartsen Genootschap.

Meer informatie