Met behulp van DNA-analyse is het mogelijk om groepen patiënten met uitgezaaide borstkanker voor doelgerichte therapieën te identificeren. Dat blijkt uit het onderzoek dat arts-onderzoeker Lindsay Angus (Erasmus MC) presenteerde tijdens een plenaire voordracht op het San Antonio Breast Cancer Symposium De promovendus baseerde zich op data van de CPCT-02-studie, waarvoor kankerpatiënten uit 41 Nederlandse ziekenhuizen tumorweefsel afstonden. Hartwig Medical Foundation las het tumor-DNA van deze patiënten uit.

Beter en langer leven

De behandeling van patiënten met uitgezaaide borstkanker is niet gericht op genezing maar op een langer en beter leven. Patiënten krijgen daarvoor meestal hormoontherapie of chemotherapie. “Wij wilden weten of je op basis van het tumor-DNA van uitgezaaide borstkanker ook doelgerichte therapieën kunt inzetten”, vertelt Angus. “Daarom onderzochten we het tumor-DNA van uitgezaaide borstkanker.”

Uitzaaiingen vergelijken met primaire tumoren

Over tumor-DNA van niet-uitgezaaide (primaire) borsttumoren is al veel gepubliceerd. Maar waarin verschilt het tumor-DNA van uitzaaiingen van het DNA van primaire tumoren? Dat achterhaalden de onderzoekers door de vele biopten van uitgezaaide borstkanker die binnen de CPCT-02-studie zijn verzameld zijn. Hartwig Medical Foundation las het tumor-DNA van deze 442 patiënten uit. Deze gegevens zijn vervolgens vergeleken met het DNA van 560 primaire borsttumoren uit een eerder cohort.

Het DNA van uitgezaaide tumoren bleek inderdaad te verschillen van dat van primaire borsttumoren. “We zien vooral dat er meer dan twee keer zoveel mutaties zijn, dat de patronen waarin mutaties optreden veranderd zijn en dat mutaties in bepaalde genen vaker voorkomen bij patiënten die eerder hormonale therapie kregen”, zegt de onderzoeker.

Lees het integrale bericht op de website van de Hartwig Medical Foundation.

Meer informatie