Dankzij DNA-analyse kunnen patiënten met bepaalde DNA-kenmerken, voor wie geen reguliere therapieën meer voorhanden zijn, behandeld worden met medicijnen die effectief zijn gebleken bij andere soorten kanker, maar met dezelfde DNA-kenmerken, zo meldt AVL.

Multi drug multi tumor

De eerste resultaten van een Nederlands, nationaal ‘multi-drug’ en ‘multi-tumor’ onderzoek, gepresenteerd tijdens het ESMO 2017 Congres, laten zien dat het uitvoeren van een dergelijk onderzoek niet alleen praktisch uitvoerbaar is, maar bovendien in staat is om subgroepen van patiënten te identificeren voor wie behandeling met bestaande medicatie, buiten de geregistreerde indicatie, effectief kan zijn. Indicaties van bestaande medicijnen kunnen hiermee worden uitgebreid.

Center for Personalized Cancer Treatment

Het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), een netwerk van ruim 40 ziekenhuizen in Nederland, verzamelt systematisch biopten  van patiënten met uitgezaaide kanker. De Hartwig Medical Foundation analyseert de biopten middels Whole Genome Sequencing en ondersteunt de bouw van een nationale DNA database. Deze database bevat de gegevens van zo’n 2.000 patiënten met uiteenlopende diagnoses en behandelingen.

DNA-afwijkingen

“Door het hele genoom van zoveel patiënten in kaart te brengen, vinden we overeenkomsten tussen tumoren en DNA-afwijkingen. Of er afwijkingen zijn in het ERBB2 gen, bijvoorbeeld, wordt normaal gesproken vooral onderzocht voor patiënten met borstkanker, terwijl we weten dat deze afwijkingen ook kunnen voorkomen in andere soorten kanker”, aldus een van de hoofdonderzoekers prof. Emile Voest (AVL).

“Nu we deze patiënten kunnen identificeren, is de volgende vraag: hoe kunnen we hen laten profiteren van bestaande, mogelijk effectieve medicijnen? Deze vraag vormt de basis voor ons onderzoek, het ‘Drug Rediscovery Protocol (DRUP)’, waarin we momenteel 19 verschillende medicijnen van 10 farmaceutische bedrijven beschikbaar hebben.”

Parallelle onderzoeksgroepen

Sinds de aanvang van de studie eind 2016 zijn ruim 250 patiënten aangemeld ter beoordeling of de studie voor hen geschikt is. Ongeveer 70 patiënten zijn gestart met de studie behandeling. Volwassen patiënten met verschillende vormen van kanker voor wie geen reguliere behandelopties meer voorhanden zijn, kunnen aan de studie meedoen. Patiënten worden in verschillenden parallelle onderzoeksgroepen ingedeeld op basis van tumor type, DNA-kenmerk en studie medicijn.

Genetische kenmerken en soort kanker

“Op basis van preklinisch bewijs en casusbeschrijvingen weten we dat sommige medicijnen, die effectief zijn voor patiënten met een bepaald tumor type en genetisch kenmerk, evengoed effectief kunnen zijn voor patiënten met datzelfde genetische kenmerk maar met een ander soort tumor. Tegelijkertijd weten we dat het tumor type ook heel belangrijk is; daarom worden de cohorten niet alleen ingedeeld op basis van genetische kenmerken, maar ook op basis van het soort kanker” legt Voest uit.

Lees het hele bericht over het onderzoek en de eerste resultaten op de website van AVL.

Meer informatie