DICA over uitvraag zorgverzekeraars

8 november 2012 – Op het wetenschappelijk bureau van het Dutch Institute for Clinical Auditing, DICA komen de laatste weken veel vragen van deelnemers, die aangeven bevraagd te worden door Zorgverzekeraars buiten de door de NVvH afgesproken indicatoren om. 

DICA faciliteert kwaliteitsregistraties. Deze bestaan uit:
 

  • Een online terugkoppeling van voorlopige resultaten met benchmark waardoor interne verbeterprocessen te realiseren zijn.
  • Een jaarrapportages die tot stand komen na zorgvuldige datacleaning, validatie, casemixcorrectie, analyse door de wetenschappelijke commissie van de betrokken beroepsvereniging en het wetenschappelijk bureau van DICA zulks beoordeeld door de methodologische adviesraad.

In het convenant tussen DICA en Zorgverzekeraars Nederland is afgesproken dat de betrokken beroepsverenigingen en zorgverzekeraars éénmaal per jaar aan de hand van deze jaarrapportages een set aan indicatoren afspreken. Deze hebben dus altijd betrekking op het afgelopen jaar en komen tot stand na een zorgvuldig proces en goed overleg tussen alle betrokken partijen.

De online gegevens van het huidige jaar (2012) en gegevens buiten de afgesproken indicatorenset van vorig jaar (2011) zijn uitstekend te gebruiken voor interne verbeterprocessen maar absoluut ongeschikt om te fungeren als externe indicatoren doordat het hierboven beschreven zorgvuldige proces nog niet doorlopen is, aldus DICA. Dit is ook zo afgesproken met Zorgverzekeraars Nederland. DICA kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het extern gebruik van gegevens die betrekking hebben op het huidige jaar of buiten de afgesproken indicatorenset om uitgevraagd worden over vorige jaren. Om deze reden kunnen deze data niet onder de noemer van DICA aan derden worden geleverd.

DICA spant zich tot het uiterste in om zorgvuldige jaarrapportages te leveren aan de hand waarvan partijen indicatoren kunnen afspreken. De zorgvuldigheid van dit proces maakt een eerdere oplevering niet alleen onmogelijk maar ook onverantwoord. Daarom zal DICA geen verdere invulling geven aan verzoeken tot eerdere levering.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee