Tijdens het DICA-congres afgelopen zomer was er volop aandacht voor dure geneesmiddelen. Bijvoorbeeld de Taakgroep Dure Geneesmiddelen en value-based healthcare. Prof. dr. Koos van der Hoeven lichtte toe welke rol DICA-registratie bij dure geneesmiddelen kan spelen.

DICA-database voor analyse

Koos van der Hoeven: “In 2012 kwamen er nieuwe medicijnen tegen melanoommetastase, met potentieel ernstige bijwerkingen en kosten van 80.000 euro voor vier behandelingen. De minister verplichtte ons een register op te zetten in 14 centra. De resultaten zijn hoopgevend. De overleving op lange termijn kan, zeker bij een combinatie van middelen, met 40% toenemen. En het aantal patiënten dat door de behandeling overlijdt was in de trial 3% maar bij ons slechts 0,3%. De centralisatie is dus goed gelukt. Alle patiënten profiteren en we hebben een unieke database voor nadere analyse.” Bron: DICA

Ruime ervaring registratie

Om de kosten van geneesmiddelen te beheersen, wil het ministerie van VWS de vergoedingen voor innovatieve behandelingen zoals immunotherapie voortaan laten afhangen van het succes van de gehele behandeling. De effectiviteit van de behandeling moet dus worden bewezen. Daarvoor is registratie nodig. DICA heeft in de loop der jaren de nodige kennis opgebouwd met het melanoomregister, maar ook met andere (oncologische) registraties. Die kennis is er.

Uitbreiding registratie dure geneesmiddelen

Uitbreiding van de registratie van dure geneesmiddelen door DICA ligt volgens Koos van der Hoeven daarom voor de hand, zo meldt hij in het interview in Medische Oncologie, oktober 2016. Maar, zo stelt hij ook, dan is de financiering van de uitbreiding van de registratie nog wel een aandachtspunt. Evenals de registratiedruk. Lees het hele interview via deze link.

Meer informatie