Het is tien jaar geleden dat de eerste DICA-registratie, de Dutch Surgical Colorectal Audit voor de darmkankerchirurgie, startte. Inmiddels maakt DICA voor 23 registraties de zorgprocessen en -uitkomsten zichtbaar.

DICA introduceert in 2019 het Codman Dashboard. Met behulp van dit nieuwe en intuïtieve benchmark-instrument kunnen artsen samen met hun patiënten beslissen over het te volgen zorgtraject.

Kwaliteitsverbetering zorg

Volgens Eric Hans Eddes, directeur van DICA betekent de introductie van het Codman Dashboard een verdere kwaliteitsverbetering in de zorg. Medisch specialisten kunnen met behulp van het nieuwe dashboard hun behandelresultaten filteren naar bijvoorbeeld leeftijd, comorbiditeiten en chirurgische technieken om zo de meest optimale behandelmethode uit te kiezen.

10 jaar DICA

Dit jaar bestaat DICA tien jaar. In een uitgebreid jaarrapport kijkt DICA terug op relevante ontwikkelingen.

  • Uitgezaaid melanoom
    De afgelopen jaren is het aantal behandelingen voor patiënten met uitgezaaid melanoom gestegen, waardoor de zorgverleners in de 14 Nederlandse melanoomcentra veel ervaring hebben opgedaan met doelgerichte therapie en immunotherapie. Uit recente analyses blijkt dat de overlevingsduur van patiënten met een melanoom in de afgelopen jaren is gestegen. De 2-jaars overleving van patiënten die behandeld werden met systemische therapie nam toe van 25% naar 38%. Daarnaast heeft de snelle beschikbaarheid van nieuwe geneesmiddelen geleid tot een stijging in het aantal van patiënten dat een gevorderd melanoom overleeft.
  • Start DICA-geneesmiddelenproject
    Van kostbare geneesmiddelen is niet altijd bekend wat de effectiviteit hiervan is in de dagelijkse praktijk. Deze geneesmiddelen kunnen daarnaast een bedreiging vormen voor kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Het doel van het DICA-geneesmiddelenproject is om geneesmiddelengebruik te koppelen aan klinische uitkomsten om zo de waarde van dure geneesmiddelen vast te stellen. Hierdoor wordt het beter mogelijk om de juiste behandeling voor het individu te kiezen.
  • Slimmer registreren
    Na 10 jaar DICA hebben data een vaste plek in de zorg. Op diverse gebieden draagt DICA bij aan verdere kwaliteitsverbetering. Door middel van het project ‘Slimmer registreren’ hoopt DICA verdere stappen te maken en daarnaast ook de registratielast voor artsen te verminderen.

Over DICA

Het Dutch Institute for Clinical Auditing, DICA, verricht klinische kwaliteitsregistraties om kwaliteitsverbetering, transparantie en kostenbesparing in de zorg te realiseren, waardoor ook in de toekomst kwalitatieve en betaalbare zorg voor iedere patiënt mogelijk blijft. Zorgverleners, specialisten, onderzoekers en andere medische professionals werken intensief samen om dit te realiseren.

Meer informatie