De financiering van DICA (Dutch Institute for Clinical Auditing) voor 2016 is rond. De financiële bijdrage van ziekenhuizen voor 2016 blijft gelijk aan het niveau van 2015 en de zorgverzekeraars dragen voor 2016 de meerkosten.

DICA en ZN bereikten daarover op 20 januari 2016 een akkoord. Hierdoor kan DICA haar werk blijven voortzetten en kunnen zorgaanbieders, wetenschappelijke verenigingen, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars samen verder werken aan transparantie en verbetering van de kwaliteit van zorg.

Voortbestaan onder druk

Het voortbestaan van DICA stond korte tijd onder druk, omdat onduidelijk bleef welke partij welk gedeelte van de financiering van DICA voor 2016 op zich zou nemen. Een deel van de financiering komt rechtstreeks vanuit ziekenhuizen. Minister Schippers gaf in de Tweede Kamer aan dat ziekenhuizen hiervoor via hun dbc’s geld krijgen. De minister vindt het niet haar taak om deelname verplicht te stellen. Dat moet de sector zelf regelen. Omdat zorgverzekeraars het niet wenselijk vinden dat het voortbestaan van DICA in gevaar komt hebben zij besloten om financieel bij te springen, zo meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Verbeteren oncologische zorg

DICA speelt volgens de initiatiefnemers en bestuurders een belangrijke, onafhankelijke rol bij het registreren, faciliteren, verbeteren en ontsluiten van de kwaliteitsinformatie. “Voor DICA, dat een initiatief is van de specialisten zelf en gesteund wordt door de patiëntenverenigingen, is het van groot belang dat wij onafhankelijk ons werk kunnen voortzetten. De afgelopen jaren heeft dat al tot mooie resultaten geleid in het verbeteren van onder andere de oncologische zorg. Transparantie en kwaliteitsregistratie zijn van het grootste belang voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg voor de patiënt.”

Transparantie kwaliteit

Schippers benadrukte in de Kamer ook dat de kwaliteitsregistraties van onder meer DICA de zorg aantoonbaar beter en goedkoper maken. Zorgverzekeraars zien DICA als belangrijke leverancier en onafhankelijke, unieke en betrouwbare databron voor het registreren, faciliteren, verbeteren en ontsluiten van kwaliteitsinformatie. DICA heeft de afgelopen drie jaar baanbrekend werk verricht in het transparant maken van de kwaliteit van zorg.

Concreet resultaat

In de DICA-registraties zijn sinds 2009 ruim 300.000 patiënten geregistreerd. Door deze registraties kan DICA transparant maken waar verbeteringen in het zorgproces nodig zijn. En daar bereikt DICA mooie resultaten mee:
56% afname sterfte na darmkankeroperaties 5,2% in 2009 naar 2,3 % in 2014; 47% afname sterfte na maagkankeroperaties van 8,5% in 2011 naar 4,5% in 2014; 17% afname achterblijven tumorweefsel na operaties voor invasief borstkanker
van 5,5% in 2011 naar 4,0% in 2014; 32% verbetering registratie klinisch ziektestadium voorafgaand aan longkankeroperaties
van 71% in 2012 naar 94% in 2014. Bron DICA

Meer informatie