Naar aanleiding van een vraag van Tweede Kamerlid Rutte (VVD) heeft minister Schippers bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geïnformeerd naar de mogelijkheid voor bekostiging van diagnostiek op het gebied van farmacogenetica.

De NZa heeft aangegeven dat het mogelijk is om bepaalde diagnostische tests te declareren en bekostigd te krijgen door zorgverzekeraars, zowel in het gereguleerde als in het vrije segment. Er bestaan enkele generieke prestatiebeschrijvingen voor moleculaire diagnostiek en ook enkele specifieke prestaties, zoals voor testen op tumormateriaal of de Mammaprint.

De NZa is momenteel in gesprek met de relevante partijen om te bekijken of de partijen knelpunten ervaren en of verdere specificatie en differentiatie van de bekostiging op het gebied van farmacogenetica wenselijk en noodzakelijk is.

Bekostiging is geen vergoeding

Dat ziekenhuizen de inzet van diagnostica bekostigd kunnen krijgen indien daarover contractafspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar van de betreffende patiënt, betekent nog niet dat de patiënt recht heeft op vergoeding van die diagnostiek.

Het voorbeeld dat de NZa noemt, MammaPrint, zit nog steeds niet in het verzekerde basispakket.

In 2004 startte de RASTER studie (MicroarRAy prognoSTiek in borstkankER), naar de haalbaarheid van implementatie van MammaPrint in de dagelijkse kliniek. De studie was mede gefinancierd door het College voor Zorgverzekeringen, de voorloper van het Zorginstituut. In 2008 is MammaPrint onderscheiden als één van de vier baanbrekende zorginnovaties van het Zorginnovatieplatform. VWS minister Klink zegde destijds toe zich maximaal in te spannen om structurele belemmeringen voor de innovatie weg te nemen. Lees hier de verdere de weg die MammaPrint sindsdien heeft afgelegd om verzekerde zorg te worden.

Het Zorginstituut hoopt februari/maart 2018 het eindrapport over de (her)beoordeling van Mammaprint te publiceren.

Meer informatie

Oncologie en Praktijk over: