Volgens de Nederlandse Vereniging van Pathologie leiden de maatregelen rond Covid-19 tot grote achterstand in diagnoses onder meer op het gebied van huidkanker.

Naast achtergebleven diagnosen in de oncologie (moedervlekken en melanoom, mammabiopten, prostaatbiopten en darmpoliepen) blijkt er een achterstand in diagnostiek bij tal van andere ziekten, bij volwassenen en kinderen. Dat blijkt uit oriënterend onderzoek van De Nederlandse Vereniging Voor Pathologie (NVVP) en pathologiedatabase Pathologisch-Anatomisch Landelijk Geautomatiseerd Archief (PALGA) naar de omvang van deze daling en naar het herstel van de diagnostiek na de eerste golf. Pathologen vinden de resultaten van het onderzoek verontrustend.

Inhaalslag blijft achter

Jos Bart, voorzitter van de NVVP: “We hadden gehoopt dat er na de opheffing van de gedeeltelijke lockdown een inhaalslag zou worden gemaakt. Uit de cijfers blijkt echter dat een traag herstel tot een normaal niveau opgetreden is, maar dat de achterstand niet is ingehaald.” De pathologen beschouwen de cijfers zorgwekkend, omdat zij op grond van deze cijfers en enkele recente publicaties veronderstellen dat er in Nederland duizenden patiënten zijn met een ernstige, mogelijk kwaadaardige ziekte, die nog niet ontdekt is. Voor een aanzienlijk deel van deze patiënten bestaat een goede behandeloptie, mits behandeling niet te lang wordt uitgesteld. Uitstel van diagnostiek en behandeling leidt potentieel tot aanzienlijke gezondheidsschade.

Weefselonderzoek nam af

Tijdens de eerste golf vanwege de COVID-19 pandemie begin 2020 werd de reguliere zorg bij de huisarts en in de ziekenhuizen drastisch afgeschaald. Ook werden de bevolkingsonderzoeken naar baarmoederhalskanker, borstkanker en darmkanker tijdelijk stopgezet. Dit heeft geleid tot een sterke daling in het aantal diagnosen dat door pathologen op grond van weefselonderzoek werd gesteld. Weliswaar is er sprake van langzaam herstel van het aantal diagnoses na de eerste golf, maar nergens wordt echt een inhaalslag gemaakt.

Meer informatie