Gedurende de eerste coronagolf daalde de darmkankerincidentie sterk, vooral door het stopzetten van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Na herstart van het bevolkingsonderzoek nam de darmkankerincidentie echter weer snel toe, mede door het opschroeven van de coloscopiecapaciteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Covid Cancer NL consortium, dat gepubliceerd is in het European Journal of Cancer.

Grootste effect stadium I tumoren

Naast de incidentie werd in het onderzoek ook de stadiumverdeling onder de loep genomen. Het grootste aandeel van de daling in incidentie tussen april en juni 2020 betrof stadium-I tumoren, namelijk 48%. Bij stadium II en III was dit 23%. 5% van de tumoren waren in een vergevorderd stadium (stadium IV).

Het screeningsprogramma is erop gericht om darmkankertumoren of voorlopers daarvan op te sporen voordat deze klachten geven. Screeningsgedetecteerde tumoren bevinden zich vaker in een lager stadium ten opzichte van klinisch gedetecteerde tumoren. De sterkere daling van tumoren met een laag stadium zien de onderzoekers dan ook als een effect van het stopzetten van het bevolkingsonderzoek. Daarnaast kan het terughoudend zijn bij het melden van klachten bij de (huis)arts ook een oorzaak zijn van de dalende incidentie in het algemeen. 

Meer informatie