DG SANCO rapport: Kanker wordt chronische ziekte in Europa

3 mei 2013

In april 2013 publiceerde DG SANCO het rapport ‘Europeans of retirement age: chronic diseases and economic activity’. Het doel van het rapport is om de impact van chronische ziekten te beoordelen op de bevolking van pre-(50 +) en post-pensioengerechtigde leeftijd in de Europese Unie (EU). In het rapport worden verschillende chronische ziekten behandeld, waaronder kanker. Door eerdere diagnose en behandeling nemen overlevingskansen toe en wordt kanker een chronische ziekte in veel rijkere landen. Daardoor zullen patiënten langer een beroep doen op medische behandeling en zorg. Dit zal leiden tot groeiende kosten voor gezondheidszorg en een aanslag op nationale zorgbudgetten, aldus het rapport.
 

Meer kans op kanker op oudere leeftijd

De kans op kanker neemt toe met de leeftijd. Dit geldt voor alle soorten. Omdat de gemiddelde leeftijd in de EU toeneemt, ligt het in de lijn der verwachting dat het absolute aantal nieuwe kankergevallen ook zal toenemen.

Meest voorkomende soorten

Van alle soorten kanker zijn prostaat-, long- en darmkanker verantwoordelijk voor het hoogste aantal nieuwe gevallen bij mannen. Voor vrouwen zijn dat long-, darm- en borstkanker. Het aantal nieuwe gevallen van prostaatkanker neemt met de leeftijd toe, terwijl het aantal nieuwe gevallen van borstkanker met de leeftijd daalt. Echter, het totaal aantal mensen dat kanker krijgt, neemt toe met hun leeftijd.

2.4 miljoen inwoners EU krijgen per jaar diagnose kanker 

Het aantal nieuwe kankergevallen varieert tussen de EU lidstaten van 160 per 100.000 inwoners in Griekenland tot 326 per 100.000 in Denemarken, met een gemiddelende in Europa van 264 per 100.000. Dit betekent dat per jaar 2.4 miljoen inwoners van de EU de diagnose kanker krijgen. In alle lidstaten is het aantal mannen hoger dan vrouwen.

Ook het aantal long-, borst-, darm- en prostaatkanker patiënten varieert per lidstaat. Zo komt longkanker minder voor bij mannen in Noord Europa en meer bij mannen in Oost en Centraal Europa. Bij vrouwen komt longkanker juist meer voor in Noord en centraal Europa en minder in Oost en Zuid Europa.

42% behoort tot leeftijd 50-70 jaar

Ieder jaar krijgt 1 miljoen Europeanen tussen de 50–70 jaar kanker. Het gemiddelde varieert van 323 per 100.000 in Griekenland tot 757 per 100.000 in Frankrijk met een EU-gemiddelde van 597 per 100.000. Volgens GLOBOCAN krijgen ongeveer 400.000 EU inwoners tussen de 50-59 per jaar de diagnose kanker. In de groep 60-69 jaar varieert dat van 660 per 100.000 inwoners in Griekenland tot 1.511 per 100.000 in Denemarken, met een gemiddelde van 1.195 per 100.000 in Europa. Volgens GLOBOCAN komt dit overeen met ieder jaar ongeveer 600.000 EU inwoners tussen 60-69 jaar die de diagnose kanker krijgen. Dat betekent dus dat ongeveer 1 miljoen mensen tussen 50 en 70 in EU per jaar de diagnose kanker krijgen, wat overeenkomt met 42% van alle nieuwe kanker gevallen per jaar. 

Chronische aandoening

Met uitzondering van longkanker bij vrouwen en pancreasanker bij mannen en vrouwen neemt het aantal stergevallen per kankersoort in de meeste Europese landen af. Dit is een gevolg van minder roken door mannen en de continue vooruitgang op het gebied van preventie en eerdere diagnose en behandeling.

Echter, het totaal aantal sterfgevallen door kanker neemt toe. De belangrijkste reden hiervoor is het ouder worden van de bevolking in EU. Kanker komt meer voor onder ouderen en het aantal ouderen groeit gestaag. BIj een correctie naar leeftijd, daalt het aantal stergevallen.

Door de eerdere diagnose, behandeling en de groeiende overlevingskansen wordt kanker in veel rijkere landen een chronische ziekte. De toename van het aantal patiënten wordt een belangrijke aanleiding om meer diensten te gaan bieden op dit gebied. Patiënten zullen langer een beroep doen op medische behandeling en zorg. Met als gevolg groeiende kosten voor gezondheidszorg en een aanslag op nationale zorgbudgetten.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee