12 maart 2015

In februari 2015 is de derde versie van het SONCOS normeringdocument gepubliceerd. SONCOS (Stichting ONCOlogische Samenwerking) is het samenwerkingsverband tussen de NVCO (Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie), de NVRO (Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie) en de NVMO (Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie).

In 2012 heeft SONCOS het eerste multidisciplinair normeringrapport gepresenteerd voor de oncologische zorg voor volwassenen in Nederland. Ieder jaar verschijnt een aangepaste versie.

Behandeling gliomen

De bijdrage van de werkgroep neuro-oncologie over de normen die voor de behandeling van gliomen zijn opgesteld is nieuw in het rapport.

Volumenormen over gemiddeld drie jaar

In het derde normeringsrapport geldt voor alle volumenormen dat een zorginstelling gemiddeld over een periode van drie jaar aan de genoemde norm moet voldoen. Als een ziekenhuis met goede redenen omkleed kan aantonen dat ze de volumenorm voor een tumorsoort in een jaar niet gehaald heeft, en dit in de voorafgaande jaren wel het geval was en het gemiddelde over drie jaar wel in orde was, geldt dat de volumenorm wel gehaald is. De telling voor dit gemiddelde start per 1 januari 2015.

Dynamisch rapport

Het rapport bevat een algemeen deel waarin de eisen die aan een oncologisch centrum gesteld kunnen worden, beschreven staan en daarnaast een tumorspecifiek deel. Het rapport Kwaliteitsnormen van Radiotherapie van de NVRO is integraal als bijlage toegevoegd.

Het normeringsrapport wordt ieder jaar geactualiseerd. Zo blijft er ruimte om in de toekomst aanvullingen te geven voor nu nog niet beschreven tumorsoorten. En kunnen lacunes, zoals een nadere omschrijving van de rol van ondersteuners als radiologen en pathologen nog worden ingevuld.

Verpleegkundigen

In het rapport staan ook normen beschreven voor de inzet van oncologie- verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. Deze normen zijn niet tot stand gekomen in samenwerking met V&VN Oncologie. V&VN Oncologie heeft een notitie geschreven Normering verpleegkundig oncologische zorg V&VN Oncologie en deze in 2014 aan SONCOS aangeboden. De intentie is om in het volgende rapport de verpleegkundige normen toe te voegen die in samenwerking met V&VN Oncologie tot stand zijn gekomen.

Meer informatie