De NZa heeft circulaire CI/17/10c gepubliceerd. Deze circulaire bevat informatie over een aantal zaken in het beleid over add-ongeneesmiddelen die bij veldpartijen tot vragen leidden. Een van de onderwerpen is de declaratie van (doorgeleverde) bereidingen:

Doorgeleverde bereiding

Bij de toepassing van het per 1 januari 2017 gewijzigde geneesmiddelenbeleid is aan de NZa de vraag voorgelegd hoe een (doorgeleverde) bereiding, die bestaat uit een deel van een add-ongeneesmiddel, moet worden gedeclareerd. Deze (doorgeleverde) bereidingen hebben geen handelsvergunning. Omdat dit één van de criteria is, kunnen deze geneesmiddelen niet als add-on worden gedeclareerd.

ZI-nummer

“De instelling declareert in dat geval een deel (fractie) van het add-ongeneesmiddel waaruit de bereiding is gemaakt. Indien de (doorgeleverde) bereiding beschikt over een eigen ZI-nummer, declareert u niet het ZI-nummer van de (doorgeleverde) bereiding, maar het ZI-nummer van de gebruikte verpakking waaruit de doorgeleverde bereiding is bereid.”

“Een voorbeeld: Uit de flacon Avastin (stofnaam: Bevacizumab) worden meerdere injectiespuiten Bevacizumab gemaakt die vervolgens worden ingespoten bij de patiënt. Deze (doorgeleverde) bereidingen hebben geen handelsvergunning en geen add-onstatus. U declareert in dit geval de gebruikte hoeveelheid van Avastin, bij gebruikmaking van de minst verspillende verpakking. Indien de (doorgeleverde) bereiding beschikt over een eigen ZI-nummer, declareert u in dit geval niet het ZI-nummer van de (doorgeleverde) bereiding, maar het ZI-nummer van de gebruikte flacon van Avastin.”

Overige kosten

“Andere kosten dan die van het geneesmiddel zelf, zoals bereidings- en distributiekosten, declareert u als onderdeel van het dbc-zorgproduct.” (Bron: NZa)

Meer informatie