Er is altijd ruimte voor verbetering. Dat geldt ook voor de zorg rondom kanker. Innovatieve ideeën om de zorg te verbeteren zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren door gebrek aan tijd en geld. Tijdens de Onco Care Challenge worden oncologie en hematologie teams uitgedaagd om innovatieve ideeën uit te werken.

Stimulans innovatieve ideeën

Sinds 2014 organiseert Sanofi Genzyme de Onco Care Challenge. De afgelopen jaren heeft dat al vele waardevolle en innovatieve projecten opgeleverd. Dit jaar krijgt de winnaar van de Onco Care Challenge een bedrag van 10.000 euro om zijn of haar project te kunnen uitvoeren. Ook de andere ingezonden projecten worden tijdens de finale gepresenteerd, om op deze manier de uitwisseling van ideeën voor de verbetering van de zorg te stimuleren.

Open platform oncologische zorg

De website Onco Care Challenge is uitgegroeid tot open platform waar ideeën rond oncologische zorg worden verzameld en gedeeld. Om de wedstrijd te winnen, moet het beste idee aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het project een direct voordeel hebben voor de patiënt en een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van de oncologische zorg. Meer informatie over de voorwaarden en beoordelingscriteria zijn te vinden op de website.

Vorig jaar won Ziekenhuisgroep Twente de wedstrijd, in 2016 het Deventer ziekenhuis.

Wat is een goed idee?

Een deskundige jury zal de inzendingen voor de onco care challenge beoordelen op een aantal criteria. Het project:

  • Heeft direct toewijsbaar voordeel voor patiënten
  • Biedt aantoonbare bijdrage aan de verbetering van oncologische zorg
  • Is innovatief en creatief qua opzet of invulling
  • Kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen; Een sluitende begroting met motivatie dient te worden bijgevoegd
  • Wordt ingediend namens een team/collectief uit een instelling.

Een deskundige, onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen.

Doe mee!

Heb jij ook een innovatief idee? Ga dan naar de vernieuwde website van onco care challenge en doe mee. En neem gerust contact op met een van onze accountmanagers om het idee verder vorm te geven. Je kunt je ideeën inleveren t/m juni 2018.

Voor meer informatie zie ook de vragen en antwoorden op de website Onco Care Challenge. 

Meer informatie