De ProstaatKliniek: de klant centraal

9 september 2010 – Katja Damen, projectmanager van De ProstaatKliniek, geeft inzicht in het inrichten van excellente zorg voor prostaatkanker via de ProstaatKliniek. De ProstaatKliniek is een netwerkorganisatie en heeft met het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omstreken (RISO) als eerste samenwerkingspartner in 2010 invulling gegeven aan het centrum voor brachytherapie Deventer. De ProstaatKliniek zal het komende jaar verder uitbreiden door ziekenhuizen in Nederland aan te sluiten met eigen topexpertises op het gebied van urologische zorg in het netwerk voor innovatie en best practice op het gebied van prostaatgerelateerde zorg.

Katja Damen, projectmanager van De Prostaatkliniek, geeft aan wat er zo bijzonder is aan dit initiatief.

Patiënt eerst

“ Bij de ontwikkeling van het concept en de organisatie van De ProstaatKliniek zijn we steeds uitgegaan van de patiënt, van diens wensen en behoeftes en van zijn zorgpad. Dit blijkt uit zo veel verschillende zaken. Zoals het bestaan van één vast aanspreekpunt, de patiëntassistent – een oncologische verpleegkundige, die zorg draagt dat de verschillende stappen in de behandeling goed aansluiten en verlopen. Eén vast aanspreekpunt bij behandeltrajecten staat altijd hoog op de wensenlijst van patiënten, bij De ProstaatKliniek is het gerealiseerd. De intensieve begeleiding bij de voorbereidende intake en bij ontvangst en begeleiding op de locatie waar de patiënt wordt geholpen, heeft niet alleen meerwaarde voor de patiënt, maar ook voor de organisatie van de zorg. Afstemming met de Stichting Contactgroep Prostaatkanker, de patiëntenvereniging, heeft geleid tot het standaard opnemen van de gewenste indicatoren in het behandelprofiel.”

Netwerkorganisatie

De ProstaatKliniek kan worden beschreven als een netwerkorganisatie met een regionale opstart en een landelijke ambitie. Wat zijn de voordelen van deelname aan De ProstaatKliniek voor medisch specialisten?
“We kunnen stellen dat medisch specialisten warm lopen voor de best mogelijke behandeling van hun patiënt. Bij de intake van een patiënt bij De ProstaatKliniek wordt door een multidisciplinair team bepaald wat voor deze patiënt het beste behandelingstraject is. De ProstaatKliniek is transparant wat betreft de resultaten van de behandelingen en publiceert deze, inclusief de gegevens van de bijwerkingen op de website. De patiënten worden intensief gevolgd na de behandeling en ontvangen één of tweemaal per jaar een vragenlijst. Bij deze manier van werken doe je meer dan het voldoen aan een richtlijn of een indicator, patiënten hebben aantoonbaar meer kans op een succesvolle behandeling en op minder bijwerkingen. Bovendien kunnen deelnemende medisch specialisten ook bij andere locaties dan uitsluitend de eigen poli of het eigen ziekenhuis werken. Het is uitdagend om tot een topteam te horen.”

Financiering

Een landelijk werkend expertisecentrum is niet eenvoudig te financieren. Hoe pakt De ProstaatKliniek dit aan?
“Om te beginnen volgen de zorgverzekeraars dit initiatief met belangstelling. Het streven is dat De ProstaatKliniek komend jaar zorg zal inkopen bij de aangesloten ziekenhuizen en zorgverleners en daarmee de kwaliteit van de zorg aan de zorgverzekeraar garandeert. Die heeft de beschikking over dezelfde kwaliteitsgegevens als de patiënt, veel meer dan gebruikelijk beschikbaar is via indicatoren van zorginkoop. Naast de garantie van kwaliteit zet De ProstaatKliniek zich ook in voor doelmatigheid. De ProstaatKliniek heeft een een brede ervaring in de DBC-systematiek en kennis van logistieke processen in de zorg. Door triage op basis van het best mogelijke zorgpad voor de patiënt kan effectief gebruik worden gemaakt van zich ontwikkelende en bestaande specialisaties en speerpunten. Als een ziekenhuis besluit om deel te nemen aan De ProstaatKliniek, dan wordt niet alleen het zorgpad prostaatkanker opgezet. Dan wordt de hele afdeling Urologie en, zo nodig, de ondersteunende specialismen, onder de loep genomen en wordt geadviseerd over de mogelijke doorontwikkeling van de afdeling. Eén van de belangrijkste kenmerken van succesvolle zorgaanbieders is het maken van onderbouwde keuzes, wat doen we wel en wat doen we in samenwerking. De ProstaatKliniek is een voorbeeld van een dergelijke keuze.”

De ProstaatKliniek

De ProstaatKliniek is een uniek samenwerkingsverband tussen het Radiotherapeutisch Instituut Stedendriehoek en Omgeving (RISO) in Deventer en straks ook topcentra voor urologische diagnostiek en zorg. Patiënten kunnen bij de verschillende vestigingen van De ProstaatKliniek terecht voor alle zorg rondom prostaatklachten; van de diagnose en behandeling van prostaatpijn tot de behandeling van prostaatkanker. Lees op de website www.deprostaatkliniek.nl meer over aanpak, behandelmethoden en resultaten.

NL.DOC.10.09.04

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee