Het microbioom, de collectie van micro-organismen die in onze darm leven, kan de effectiviteit van de behandeling van kanker met immunotherapie beïnvloeden. Dit blijkt uit onderzoek naar het verband tussen de darmflora en immunotherapie. In het UMCG zijn Geke Hospers van de afdeling medische oncologie en Rinse Weersma van de afdeling maag- darm- leverziekten jaren geleden gestart met dit onderzoek dat is uitgegroeid tot een grote Europese studie. De resultaten van het werk zijn onlangs gepubliceerd in Nature Medicine.

Huidkanker

Eerdere studies bij muizen en bij kleine groepen patiënten suggereerden dat het microbioom door de invloed op het immuunsysteem,  een rol speelt in de reactie van patiënten op immunotherapie; dit geldt in het bijzonder voor de behandeling van huidkanker (melanoom). Het doel van deze grote studie was om verder bewijs te zoeken hiervoor.  Tot nu toe is immunotherapie effectief bij ongeveer de helft van de patiënten met een gevorderd melanoom. Aangezien er manieren zijn om de samenstelling van de darmflora aan te passen voordat een oncologische behandeling begint, kan dit in de toekomst van grote betekenis zijn voor het effect van deze behandelingen.

Meer informatie

Bron: Nieuwsbericht UMCG, februari 2022