Het aantal complicaties na prostaatkankeroperaties is in zes jaar tijd flink gedaald. De belangrijkste reden is dat steeds meer ziekenhuizen de ingreep niet langer zelf doen, maar verwijzen naar gespecialiseerde centra, zo meldt het Algemeen Dagblad naar aanleiding van een onderzoek door Mediquest.

Minder complicaties

Jaarlijks krijgen ruim 10.000 mannen prostaatkanker. Bij een kwart moet de prostaat worden verwijderd. Tijdens deze operaties traden in 2011 nog 196 complicaties op, zes jaar later zijn dat er nog 67. Dat blijkt uit een analyse van onderzoeksbureau MediQuest.

Minimaal twintig operaties per jaar

De positieve uitkomst is volgens het onderzoeksbureau het resultaat van de concentratie van prostaatkankerzorg in Nederland. In 2012 stelde de Nederlandse Vereniging van Urologen (NVU) een norm van minstens twintig operaties per jaar per ziekenhuis. Zes jaar geleden waren er nog 59 ziekenhuizen die prostaatoperaties uitvoerden, nu zijn dat er nog 36.

Concentratie kankerzorg

De ontwikkeling in de richting van meer gespecialiseerde kankercentra is al langer aan de gang. Eerder al bleek dat complicaties bij blaas-, slokdarm-, en alvleesklierkanker afnamen, zodra de zorg werd geconcentreerd in enkele centra.

PKS wil expertcentra prostaatkanker

Onlangs presenteerde de Prostaatkankerstichting (PKS) tijdens een symposium haar eigen visie over optimale zorg bij prostaatkanker, gezien door de ogen van de patiënt.

PKS vindt dat prostaatkankerzorg alleen mag worden uitgevoerd mag door een multidisciplinair team van gesubspecialiseerde professionals die volledig zijn toegewijd aan prostaatkanker. Deze teams werken in expertcentra of daaraan gelieerde ziekenhuizen, waaraan PKS hoge eisen stelt inzake cultuur en infrastructuur. Zaken als actieve participatie aan wetenschappelijk onderzoek, innovatie, transparantie (Value Based Health Care) en patiëntparticipatie (samen beslissen, het meten en bespreken van patiëntervaringen) zijn hierbij standaardonderdeel van de zorg.

Selectieve zorginkoop

In april 2017 maakte Zilveren Kruis bekend dat het samen met andere zorgverzekeraars via selectieve zorginkoop prostaatkankerzorg wil concentreren in 2 à  3 centra. Zilveren Kruis had daarvoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om een informele zienswijze. In juli werd bekend dat de ACM die niet geeft. “Het plan van Zilveren Kruis is nog niet voldragen en wordt ook nog niet gedragen door meerdere partijen” aldus ACM

De door de beroepsgroep opgestelde Soncos normen, die jaarlijks worden herzien, zeggen over de concentratie van prostaatkankerzorg::

  • “Indien in een zorginstelling radicale prostatectomieën worden verricht dienen tenminste 20 van deze ingrepen per jaar te worden verricht.”
  • “Er worden tenminste 4 grote tumorsoorten (i.c. mamma, prostaat, long, rectum) behandeld in de gehele breedte (stadium I-IV) van de aandoening. Een aantal relatief weinig voorkomende  aandoeningen en behandelingen wordt landelijk geconcentreerd, bijvoorbeeld, totale huidbestraling, hyperthermie, bestraling van oogtumoren en brachytherapie voor baarmoederhalskanker.”

Meer informatie