CVZ: patiëntenbelang eerder meenemen in besluitvorming

16 augustus 2013 – Het belang van patiënten wordt voortaan eerder meegenomen bij beslissingen over het al dan niet blijven vergoeden van een bepaald geneesmiddel. Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) vindt het nodig de maatschappelijke en ethische kant naar voren te halen na alle ophef vorig jaar rond de vergoeding van de medicijnen voor de ziekten van Pompe en Fabry. Dat zei bestuursvoorzitter Arnold Moerkamp begin augustus tegen het ANP.

Naast kwaliteit en veiligheid worden kosten en de opbrengsten voor individu en maatschappij steeds belangrijker. Voor Sanofi was dit in 2009 aanleiding om voortaan alle betrokken partijen al in een vroeg stadium te betrekken bij onderzoek en ontwikkeling.

Voor of tijdens onderzoek impact vergoeding meewegen

CVZ-Bestuursvoorzitter Moerkamp: "We wachten niet meer tot de technisch-wetenschappelijke kant van het onderzoek klaar is. Voor of tijdens dat onderzoek kijken we voortaan ook al naar de impact voor de betrokkenen bij het al dan niet schrappen van de vergoeding."

Impact besluit vergoeding is groter

Naar aanleiding van alle discussies over de vergoeding van dure geneesmiddelen voor de ziekten Pompe en Fabry in 2012 komt Moerkamp terugkijkend tot deze conclusie: "We hebben de impact van onze bevindingen en suggesties destijds enorm onderschat. We komen uit een periode waarin verzoeken tot toelating van een bepaald middel in het pakket, meestal leidden tot positieve adviezen. Dat is niet meer zo. Mede door de economische crisis zijn dingen in een ander perspectief komen te staan.”

Niet alles meer in basispakket

"De vraag is nu: wat gaat er uit het pakket, niet meer wat er in komt." En dat is structureel anders, stelt Moerkamp. "Mensen zijn gewend dat ze hun behandeling vergoed krijgen. Schrap je die behandeling uit het pakket, dan pak je ze wat af."

Sanofi over inspraak bij ontwikkeling geneesmiddelen

Het wordt steeds moeilijker nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen en tegelijkertijd te voldoen aan de groeiende eisen. Naast kwaliteit en veiligheid wordt steeds nadrukkelijker gekeken naar de kosten en de opbrengsten voor individu en maatschappij. Daarom heeft Sanofi in 2009 haar koers gewijzigd aan de basis: al bij de eerste fasen van onderzoek en ontwikkeling. Met de fasen II en III van klinische onderzoeken zijn namelijk honderden miljoenen euro’s gemoeid. Sanofi zoekt voortaan in de vroege fase van het klinisch onderzoek contact met overheden, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties om te onderzoeken er ook echt belangstelling bestaat voor een nieuwe therapie.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee