CVZ-advies pijnlijk voor kankerpatiënt

13 maart 2013 – Samenwerkende partijen op het gebied van professionele ondersteuning van mensen met kanker zijn verontrust over de gevolgen van de CVZ adviezen over geestelijke gezondheidszorg voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van psychologische zorg voor kankerpatiënten, zo melden zij in een brief aan Minister Schippers eind februari 2013.

"Kanker is niet alleen een lichamelijke aandoening, maar raakt de hele mens, psychisch en sociaal," zo stelt Michel Rudolphie, Algemeen directeur van KWF Kankerbestrijding, in zijn blog op Skipr op 28 februari jl. "De behandeling van kanker is vaak intensief, gaat gepaard met heftige bijwerkingen en soms verminkingen. En er blijft altijd de onzekerheid: zal het terugkomen? Dit alles maakt dat kanker leidt tot veel stress, angst en psychische klachten. Voor ruim dertig procent van de kankerpatiënten is gespecialiseerde ggz-hulp noodzakelijk."

Zorg onbereikbaar kwetsbare mensen

Psychologische zorg bij kanker is al een probleem, zo schrijven de samenerkende organisaties (Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenvereningingen, KWF Kankerbestrijding, Nederlandse Vereniging voor Psychosociale Oncologie, Instellingen Psychosociale Oncologie, Stichting Roparuncentra, Ziekenhuispsychologen) in hun brief aan de minister op 22 februari jl. Door de voorgestelde maatregelen van CVZ wordt dit probleem nog veel groter. Het rapport werpt forse financiele drempels op voor adequate ondersteuning, waardoor zorg voor kwetsbare mensen minder goed bereikbaar wordt.

De instellingen vragen aandacht voor vijf pijnpunten:

  1. Geen vergoeding voor psychologische behandeling van stoornissen ten gevolge van lichamelijke aandoening
  2. Aanpassingsstoornis niet meer vergoed
  3. Zorg aan naasten en kinderen niet meer vergoed
  4. Begeleiding bij werkproblematiek niet vergoed
  5. De rol van de huisarts
     

Verbeteringen zorg

De laatste jaren zijn goede initiatieven ondernomen voor noodzakelijke verbetering in de zorg voor mensen met kanker. Zoals richtlijnontwikkeling, implementatie van psychosociale signalering en het Nationaal Programma Kankerbestrijding. Dat laatste is een samenwerkingsverband van alle relevante partijen op het gebied van kankerzorg, waarbinnen integratie van de psychologische zorg in de oncologie speerpunt was. Financiering van de psychologische zorg aan kankerpatiënten blijkt een belangrijk knelpunt om deze verbeteringen adequaat te kunnen implementeren. De voorgestelde maatregelen van CVZ vergroten dit financiële knelpunt en ondermijnen adequate zorgverlening en kostenefficiëntie, aldus de organisaties in hun gezamenljike reactie.

Ondoelmatig

Rudolphie noemt het CVZ-advies dan ook ondoelmatig. "Overname van het advies zal de kosten doen stijgen in plaats van dalen. Neem de arbeidsmarktparticipatie van kankerpatiënten. In het eerste half jaar na de diagnose kanker is slechts 24 procent van de patiënten geheel of gedeeltelijk aan het werk. Na een jaar loopt dit op tot vijftig procent en na anderhalf jaar is dit doorgegroeid tot 64 procent. Terugkeer naar de werkvloer wordt deels bemoeilijkt door fysieke beperkingen die het gevolg zijn van de behandeling. Maar terugkeer naar de werkvloer wordt ook beperkt door psychosociale klachten, als depressie, angst of cognitieve beperkingen. Voor deze klachten zijn adequate therapieën ontwikkeld, die leiden tot verbetering van de arbeidsparticipatie en snellere maatschappelijke re-integratie. Tel uit je winst! Het is dus onbegrijpelijk inconsequent om dergelijke cognitieve gedragstherapieën – die CVZ zelf bewezen effectief acht – niet langer te vergoeden."

Informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee