Patiëntenorganisaties verzamelen op hun websites www.nfk.nl en www.kanker.nl informatievoor patiënten die vragen hebben over corona en kanker.

Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) zal zich naar verwachting verder uitbreiden in Nederland. Mensen die behandeld worden voor kanker vallen binnen de groep kwetsbare mensen voor wie het virus een risico is.

Op de site van NFK.nl is informatie verzameld over de wijze waarop alle medisch specialisten er gezamenlijk voor zorgen dat de gevolgen voor patiënten en hun behandeling zoveel mogelijk worden beperkt.

Bundeling van kennis

Kankerspecialisten in Nederland en internationaal hebben hun kennis en inzichten gebundeld over de gevolgen van het coronavirus op kankerbehandelingen. Zij staan in nauw contact met elkaar om de laatste ontwikkelingen te bespreken en het behandelbeleid op de meest actuele inzichten af te stemmen.

Persoonlijk advies

De medisch specialisten bekijken per patiënt hoe zij de risico’s van het coronavirus zo laag mogelijk kunnen houden. Voor kankerpatiënten kan een bezoek aan of opname in het ziekenhuis op dit moment risicovol zijn. Soms kan ook de kankerbehandeling zelf de weerstand verslechteren, waardoor patiënten meer kans hebben om zieker te worden als zij het coronavirus krijgen, dan iemand die gezond is. De behandelend arts zou daarom kunnen adviseren om een chemo- of immunotherapie pas op een later moment op te starten, of om een operatie of bestraling uit te stellen.

Eventuele verandering of aanpassing in behandeling gebeurt altijd in overleg en is bedoeld om kankerpatiënten geen onnodig risico te laten lopen.

Contact lotgenoten

Via websites van een van de 19 bij NFK aangesloten kankerpatiëntenorganisaties kunnen patiënten in contact komen met lotgenoten.

Meer informatie