Contractafspraken 2013 vervroegd

20 augustus 2012

20 augustus 2012

Op dit moment liggen wetswijzigingen voor bij de Raad van State, waarin de verplichting is opgenomen om de contractafspraken vóór aanvang van het contractjaar afgerond te hebben. Diverse zorgverzekeraars lieten medio 2012 ook al weten dat zij de contractafspraken 2013 uiterlijk in november 2012 willen afsluiten.

Vervroeging contracten voor zorgpolissen

De consument moet weten welke zorg hij koopt en daarvoor zorgpolissen kunnen vergelijken. Daarom is het wenselijk dat verzekeraars vóór het keuzemoment van de zorgverzekering duidelijk zijn welke zorg bij welke zorgaanbieder is ingekocht. 

Voor de medisch specialistische zorg is dit lastig. Tot 2012 werden de productieafspraken pas aan het einde van het jaar afgerond. Het verder vervroegen van de contractafspraken betekent een enorme versnelling van het interne voorbereidingsproces, dat op praktische problemen zal stuiten.
 

Bron: NZa Marktscan medisch specialistische zorg
 

Contractafspraken 2012

Voor de afspraken van dit lopende jaar was de termijn voor contractafspraken al vervroegd naar april 2012. Die termijn is niet gehaald. Op 25 juni j.l. maakte minister Schippers de volgende cijfers bekend:

Contractering schaduw-FB

 • Van de 86 algemene en categorale ziekenhuizen hebben 57 een contract
 • Van de 8 UMC‟s hebben 4 een contract

Contractering DOT-zorgproducten

 • Van de 470 gewenste contracten met ziekenhuizen zijn er 214 gesloten
 • Van de 1012 gewenste contracten met ZBC’s zijn er 428 gesloten   
   

Knelpunten contractering

De brancheorganisaties van ziekenhuizen (NVZ) en de zorgverzekeraars (ZN) noemden als voornaamste inhoudelijke knelpunten:
 

 • De verplichting van ziekenhuizen om zorg te blijven leveren als het met de verzekeraar afgesproken plafond is bereikt en  
 • Het percentage dat een ziekenhuis mag groeien.
 • Een andere moeilijkheid is volgens de NVZ dat verzekeraars eisen stellen waarmee ze proberen invloed te krijgen op de interne bedrijfsvoering van ziekenhuizen. 

Voorbeeld inkoopbeleid

Achmea maakte de voorkeur voor tweejaarcontracten onder meer bekend via het document Inkoopbeleid medisch specialistische zorg 2013. Daarin maakte de zorgverzekeraar ook duidelijk hoe het de onderhandelingen in wil:

Per 1 april 2012 is het team Intramurale en Poliklinische Farmacie (TIPF) opgericht. In de zorginkoopspecificaties 2013 zijn ook voor intramurale farmacie specificaties opgenomen. De inkoopspecificaties hebben betrekking op:

 • Voorschrijfindicatoren medisch specialisten in de polikliniek (doelmatigheid)
 • ZiZo-indicatoren Farmacie (kwaliteit)
 • Dure geneesmiddelen (kosten en kwaliteit)
 • Materiële controle (naleving)
 • Samenwerken op gerichte procesoptimalisatie (efficiency)
 • Samenwerken op ontwikkeling en innovatie (vernieuwing)
 • Steunen van initiatieven uit het veld
NL.CAB.12.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee