10 augustus 2015

Sinds juni 2014 dienen zorgaanbieders alle zorgactiviteiten te vermelden op de nota. Duidelijk vermeld moet zijn welke activiteiten op welke datum zijn gedaan en wat daarvoor in totaal in rekening wordt gebracht. Verzekeraars moeten deze informatie mededelen aan de verzekerde. Zo kunnen patiënten beter hun ziekenhuisrekening controleren.

Laatste consumentenomschrijving beschikbaar

In 2014 zijn daarvoor voor consumenten begrijpelijke omschrijvingen van Zorgactiviteiten en Zorgproducten beschikbaar gesteld. De consumentenomschrijvingen voor de Overige zorgproducten (OZP’s) komen beschikbaar in het DBC-pakket 2016.

Meer informatie