Congres netwerkvormen voor beste oncologische zorg

21 januari 2014

20 januari 2014 

Op 4 februari a.s., tijdens Wereldkankerdag, organiseert Radboudumc het congres Samen tegen kanker, de volgende stap. Het congres biedt ruimte voor een breed debat met zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en beleidsmakers.

Willen we de oncologische zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar houden voor nu en in de toekomst, dan moeten we samenwerken in netwerken. Hierover zijn alle betrokkenen bij de oncologie het eens. Over de manier waarop we die netwerken realiseren, lopen visies uiteen. Belangen lijken bovendien soms tegengesteld. Hoe maken we in Nederland duurzame netwerken voor de beste zorg voor patiënten met kanker? Die vraag staat centraal tijdens het congres Samen tegen kanker, de volgende stap.

Netwerk in Londen als voorbeeld

Wat we in deze discussie kunnen leren van onze buitenlandse collega’s, horen we van Prof. Kathy Pritchard-Jones, chief medical officer London Cancer. Zij neemt ons mee in de visie van London Cancer die leidde tot een netwerkorganisatie van maar liefst twaalf oncologische zorginstellingen in London. Wat heeft die samenwerkingsvorm de patiënt met kanker gebracht en wat was het effect ervan op de kwaliteit van zorg?

Programma

Het programma bestaat uit workshops en sprekers, zoals:

  • Prof. Kathy Pritchard-Jones, chief medical officer London Cancer
  • Prof. dr. Ab Klink, hoogleraar Zorg, arbeid en politieke sturing aan de VU en lid Raad van Bestuur VGZ
  • Mr. drs. Theo Langejan, voorzitter Raad van Bestuur Nederlandse Zorgautoriteit
  • Prof. dr. Wim van Harten, lid Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek
  • Prof. dr. Gemma Kenter, hoofd Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam
  • Prof. dr. Han van Krieken, voorzitter dagelijks bestuur Radboudumc Centrum voor Oncologie

Download het volledige programma

Aanmelden

Via website UMCN. 

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee