21 juli 2014

V&VN Oncologie heeft een visiedocument geschreven over de rol van de oncologieverpleegkundige in de nazorg van kankerpatiënten. Het is een bondig document geworden, waarop verpleegkundigen kunnen reageren tot 30 juli 2014, aldus een nieuwsbrief van V&VN Oncologie. 

Hoofdbehandelaar

Bij de nazorg in de herstelfase van een kankerpatiënt zijn meerdere zorgverleners betrokken. Er is geen eenduidigheid over de taakverdeling en aanpak in de nazorg. Ook de behoeften van patiënten blijken divers.

De hoofdbehandelaar is altijd een arts, afhankelijk van de medische situatie de medisch specialist of de huisarts. Maar ook de oncologieverpleegkundige kan een eigen rol vervullen in de nazorg aldus het visiedocument. 

Zelfde niveau

Nazorg bestaat uit een breed spectrum van handelingen, aldus de Zorgmodule Kanker. Vanuit de literatuur is inmiddels bekend dat nazorg uitgevoerd door oncologieverpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van hetzelfde niveau is als wanneer deze wordt uitgevoerd door artsen. 

Lees hier het hele visiedocument van V&VN Oncologie.

Meer informatie