Concept DOT update 2013

20 augustus 2012

20 augustus 2012

De productstructuur van DOT kent aan het begin van ieder jaar een nieuwe versie. RZ13a is het updatepakket van het DBC-systeem voor de registratie en declaratie van medisch specialistische zorg voor 2013. Deze versie is zojuist in conceptvorm beschikbaar gesteld op de website van DBC-Onderhoud.

Concept DOT 2013 voor voorbereiding contractering

De conceptuitlevering is de versie die aan de NZa ter vaststelling is voorgelegd. Op 6 september 2012  volgt een extra conceptuitlevering met de overige documenten en tabellen. De definitieve uitlevering staat gepland op 1 oktober 2012, na vaststelling door de NZa. De officiële release RZ13a is vanaf 1 januari 2013 van toepassing.

De conceptuitlevering is beschikbaar gesteld op verzoek van de branchepartijen. Zo kunnen zorgaanbieders en verzekeraars zich voorbereiden op de contractbesprekingen en implementatie voor 2013. Denk hierbij aan de inrichting van interne processen op de nieuwe producten, zorgactiviteiten, diagnosen en registratieregels en aan de impact op kosten.

De concept-productstructuur is opgenomen in de Zorgproductenviewer.

Algemene wijzigingen

Deze release (met de naam RZ13a) kent voor een aantal specialismen belangrijke veranderingen:

 • Het onderscheid tussen reguliere en topreferente zorg is helderder gemaakt.
 • De productstructuur voor kindergeneeskunde, neurochirurgie en cardiothoracale chirurgie is aangepast.
 • Er zijn wijzigingen doorgevoerd voor onder meer revalidatie en epilepsie.
 • Mede als gevolg van deze wijzigingen zijn de tarieven van het gereguleerde segment en de honoraria van medisch specialisten herijkt.
   

Belangrijkste aanpassingen oncologische zorg

0303 Heelkunde

Nieuwe diagnosecodes:

 • 360  Metastase bot
 • 361  Benigne neoplasma skelet
 • 362  Benigne neoplasma weke delen
 • 363  Maligne neoplasma skelet (exclusief metastase)
 • 603  Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)

360 t/m 363 Neoplasma bot en weke delen
Deze codes zijn toegevoegd conform de typeringslijst Orthopedie.

603 Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)
Code 603 is toegevoegd voor het landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectale carcinomen dat in 2013 start.

Code 603 kan pas geregistreerd worden vanaf het moment dat het landelijke bevolkingsonderzoek op aanwijzen van VWS gestart wordt.

Nieuwe subgroep: Bot en weke delen
Binnen de hoofdgroep “Oncologie, long en gastrointestinale chirurgie” is een subgroep aangemaakt specifiek voor neoplasmata van bot en weke delen.

Wijziging van subgroep: 352 Maligne neoplasma weke delen
Diagnose 352 “Maligne neoplasma weke delen” is verplaatst van subgroep “Diverse” naar de nieuwe specifiekere subgroep “Bot en weke delen”.

0313 Inwendige Geneeskunde

Nieuwe diagnosecode: 

 • 028  Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)

028 Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)
Code 028 is toegevoegd voor het landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectale carcinomen dat in 2013 start.

0316 Kindergeneeskunde

In verband met het herstructureren van de productstructuur van Kindergeneeskunde heeft een groot aantal wijzigingen plaatsgevonden in de diagnosetypering. Er zijn nieuwe codes toegevoegd, een aantal is gewijzigd van omschrijving en een aantal is vervallen.

Nieuwe diagnosecodes: 

 • 6111  Leukemie
 • 6112  Maligne lymfoom
 • 6113  Maligniteit CZS
 • 6114  Neuroblastoom
 • 6115  Retinoblastoom
 • 6116  Maligniteit nier
 • 6118  Maligniteit lever
 • 6119  Maligniteit weke delen
 • 6120  Kiemceltumoren/gonadale tumoren
 • 6121  Carcinomen (overig)
 • 6122  Overige en/of niet gespecificeerde maligniteiten met uitzondering van carcinomen zoals geclassificeerd bij 6121
 • 6123  Histiocytose
 • 6124  Beenmergfalen
 • 6150  Verdenking maligniteit

Vervallen diagnosecodes:

 • 3505  Hersentumor
 • 6101  ALL (alleen diagnose)
 • 6102  ALL (zelfst behandeling)
 • 6105  Oncologische aand ism. KOC
 • 6106  AML
 • 6199  Overige oncologische aandoeningen (muv. hersentumoren)

De wijziging in de omschrijvingen zijn voornamelijk doorgevoerd om beter aan te sluiten bij de in de praktijk gangbare terminologie. Een aantal omschrijvingen is gewijzigd ter verduidelijking van de diagnose en/of om overlap met andere diagnosen te voorkomen.

Gewijzigde omschrijving:

 • 6107  Maligne bottumoren (oud) is vervangen door Maligniteit bot (nieuw)
   

0318 Maag-, Darm-, en Leverziekten

Nieuwe diagnosecode

 • 830 Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)

830 Screening colorectaal carcinoom (bevolkingsonderzoek)
Code 830 is toegevoegd voor het landelijk bevolkingsonderzoek naar colorectale carcinomen dat in 2013 start. Code 830 kan pas geregistreerd worden vanaf het moment dat het landelijke bevolkingsonderzoek op aanwijzen van VWS gestart wordt.

8418 Geriatrische revalidatiegeneeskunde

In verband met de overheveling van de Geriatrische revalidatiezorg naar de zorgverzekeringswet is per 1 januari 2013 de Geriatrische revalidatiezorg in de DBC-systematiek verwerkt.

Nieuwe diagnosecode:

 • 513  Oncologische aandoeningen
   

Meer informatie

NL.CAB.12.08.01.
Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee