Concept Curriculum Hematologie verpleegkundige

12 september 2013

12 september 2013

De hemato-oncologische, verpleegkundige praktijk wordt gekenmerkt door een dynamisch karakter met hoogcomplexe zorg. De intensieve behandeling die patiënten ondergaan met (combinaties van) chemo- en radiotherapie, immunosuppressieve medicatie en transplantatie vraagt om specifieke verpleegkundige competenties.

Vanuit de SIG Hematologie (V&VN Oncologie) en diverse opleidingsinstituten is gewerkt aan een curriculum waarin deskundigheidgebieden en eindtermen voor hematologie verpleegkundigen zijn beschreven. Dit curriculum beoogt uniformiteit in theoretische kennis en praktische vaardigheden voor de hematologie verpleegkundige werkzaam in klinische of poliklinische setting conform de echelon classificatie van de HOVON. Hoewel het hier voornamelijk hemato-oncologische zorg betreft, omvat het curriculum ook de basis van de benigne hematologische zorg.

V&VN, de Beroepsvereniging van zorgprofessionals Oncologie roept zorgprofessionals op hun aanvullingen voor dit concept curriculum voor 1 oktober 2013 aan te leveren. Na de evaluatieronde zal een erkenningsaanvraag bij het CZO worden ingediend.

Meer informatie

Nieuwsbericht V&VN, 2 september 2013

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee