Concentratie ziekenhuiszorg bij complexe operaties

24 juni 2013 – Bij vier complexe operaties, waarvoor medisch specialisten onlangs zelf nieuwe kwaliteitsnormen opstelden, is een forse concentratie van ziekenhuiszorg waar te nemen. Het gaat om operatieve behandelingen van maag-, prostaat- en eierstokkanker en om behandelingen van vernauwde maaguitgang bij jonge kinderen. Dit blijkt uit een inventarisatie bij alle Nederlandse ziekenhuizen door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) van zeven complexe behandelingen waarvoor sinds kort kwaliteits- en volumenormen gelden.

De inventarisatie van ZN is een vervolg op inventarisaties van eerder uitgebrachte kwaliteitsnormen voor complexe zorg. Deze zeven nieuwe kwaliteitsnormen zijn opgesteld door de wetenschappelijke beroepsverenigingen van medisch specialisten voor chirurgen (NVvH), urologen (NVU) en gynaecologen (NVOG). Het overzicht van in totaal 24 complexe behandelingen geeft verzekerden zicht op welke ziekenhuizen bepaalde complexe behandelingen aanbieden.

Concentratie zichtbaar

De inventarisatie laat een forse concentratie van ziekenhuiszorg zien bij vier behandelingen waarvoor nieuwe minimum kwaliteitsnormen zijn vastgesteld. Een flink aantal ziekenhuizen heeft aangegeven niet aan één of meerdere normen te kunnen voldoen:

  • operatieve behandeling van maagkanker (49%)
  • prostaatkanker (32%)
  • eierstokkanker (47%)
  • en vernauwde maaguitgang bij jonge kinderen (54%).

Deze ziekenhuizen hebben besloten deze behandeling niet langer meer aan te bieden. Voor drie aandoeningen voldeden de meeste ziekenhuizen die deze zorg aanbieden wel aan de normen. Slechts een klein deel voldeed niet en is gestopt:

  • operatieve behandeling van endeldarmkanker (3%)
  • en behandeling van vernauwde halsslagader (9%).

De operatieve behandeling van uitzaaiingen op het buikvlies was al geconcentreerd in een beperkt aantal ziekenhuizen die allen aan de normen voldeden.

Op deze manier realiseren zorgverzekeraars voor steeds meer behandelingen dat zorg die niet aan de minimum kwaliteitsnormen van de beroepsgroep voldoet, ook niet meer aangeboden wordt. De inventarisatie van ZN richt zich uitsluitend op de operatie. Patiënten kunnen in veel gevallen de noodzakelijke voor- of nazorg krijgen in een ziekenhuis in de buurt.

Normen blijken goed te werken

De wetenschappelijke verenigingen van chirurgen, urologen en gynaecologen en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) zijn verheugd over de snelheid waarmee ziekenhuizen de nieuwe kwaliteitsnormen hebben ingevoerd. Zij constateren dat het mechanisme van normen stellen door de wetenschappelijke verenigingen, het invoeren van de normen door ziekenhuizen en het inkopen op normen door verzekeraars goed blijkt te werken. Verder wijzen zij op het belang dat ziekenhuizen voldoende tijd moeten krijgen om aan de normen te kunnen voldoen. Snelheid mag niet ten koste gaan van zorgvuldigheid.

Verbetering kwaliteit zorg

De wetenschappelijke verenigingen en de OMS zijn het met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars eens dat deze concentratie van complexe ziekenhuisbehandelingen een belangrijke stap is in de verbetering van de kwaliteit van zorg.

Meer informatie

Ontvang ook onze nieuwsbrief
Praat mee