De Santeon ziekenhuizen nemen samen met het Erasmus MC, Radboudumc en urologen, het initiatief om te komen tot concentratie van prostaatkankeroperaties met behulp van robotchirurgie in een beperkt aantal centra in Nederland.

Concentratie zorg

In deze centra zullen minimaal 500 tot 1000 patiënten per jaar worden behandeld. Doel van dit initiatief is om dezelfde kwaliteitsstandaarden te bereiken als elders in Europa. Naast de ziekenhuizen verenigd in de samenwerkingsverbanden Prostaatpartners (netwerk Erasmus MC) en Prostaatcentrum (netwerk Radboudumc) worden alle Nederlandse ziekenhuizen uitgenodigd om bij de verdere uitwerking van dit initiatief aan te sluiten. De centra worden gelokaliseerd in het Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam en het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) te Nijmegen, en zullen na de zomer 2016 van start gaan.

Duitsland voorbeeld

In Duitsland is de Martini Klinik in Hamburg een bekend voorbeeld waar concentratie met supergespecialiseerde urologen heeft geleid tot betere resultaten bij de behandeling van prostaatkanker. Daarentegen is in Nederland de zorg rondom prostaatkanker nog heel verspreid. Patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars pleiten al langer voor concentratie van chirurgie. Uit onderzoek is gebleken dat concentratie niet alleen leidt tot betere resultaten van de kankerbehandeling, maar het voorkomt ook incontinentie en potentiestoornissen na de ingreep. Patiënten blijven in het eigen ziekenhuis onder behandeling (zowel het voor- als natraject), alleen de operatie vindt plaats in een gespecialiseerd centrum.

Bundelen robotchirurgie

De samenwerking tussen Santeon en de twee UMC’s bundelt de ervaring in de robotchirurgie en internationaal toonaangevend wetenschappelijk onderzoek. Erasmus MC en Radboudumc zijn internationaal toonaangevend op het gebied van wetenschappelijk onderzoek rond screening en diagnostiek bij prostaatkanker. Het Radboudumc is dit op diagnostiek rondom prostaatkanker. Santeon richt zich al langer op het verbeteren van de kwaliteit van prostaatkanker in Nederland. In 2014 kwam zij met nieuwe uitkomstindicatoren en startten de ziekenhuizen met de registratie van de uitkomsten van de behandeling van prostaatkanker. De urologen van verschillende ziekenhuizen vergelijken onderling elkaars zorgprocessen en behandelresultaten om zo de kwaliteit continue te verbeteren.

Prostaatkanker Stichting

De ProstaatKanker Stichting -de patiëntenorganisatie voor mannen met prostaatkanker- zal bij de verdere uitwerking en implementatie worden betrokken.

Meer informatie