Wim van der Meeren van CZ pleitte in april 2016 voor concentratie van behandeling van prostaatkanker in twee of drie klinieken in Nederland naar aanleiding van de goede resultaten van de Martini Klinik in Hamburg. De voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU), Bart Wijsman, reageert eind mei in Zorgvisie afwijzend op dit voorstel, omdat de voorgestelde concentratie zich focust op slechts een klein onderdeel van de behandeling van prostaatkanker.

Slechts klein deel concentreren

Bart Wijsman in Zorgvisie: “We begrijpen het enthousiasme van Van der Meeren, maar zijn jumping to conclusions laat zien dat hij geen goed zicht heeft op alle aspecten die meespelen bij kwaliteit van zorg. Hij realiseert zich blijkbaar niet dat het uitsluitend de resultaten betreft van de radicale prostatectomieën, waarbij de prostaat in zijn geheel verwijderd wordt.” Dat betreft slechts 22 procent van alle behandelingen. Dat betekent dat 78 procent een andere behandeling krijgt. Daarom is wat de NVU betreft concentratie geen verbetering van de prostaatkankerzorg. Er zijn meer mogelijkheden om de zorg op het gebied van prostaatkanker te verbeteren.

PROZIB-traject

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) registreert samen met diverse andere partijen behandelresultaten in het Prostaatkanker Zorg in Beeld-(PROZIB-)traject. Hierin worden de behandelresultaten van alle patiënten met prostaatkanker in alle ziekenhuizen in Nederland in kaart gebracht. Namelijk klinische gegevens worden vastgelegd, maar ook het perspectief van patiënten via de PROMS (Patient Related Outcome Maesurements). Het doel is om onderlinge verschillen te duiden en best practices vast te stellen.

Comprehensive Cancer Units

Complexe onderdelen van de prostaatkankerzorg, zoals de radicale prostatectomie, concentreren in een aantal centra zou voordelen kunnen hebben en tot verbetering van de resultaten van deze ingreep kunnen leiden volgens NVU, maar deze concentratie van zorg zou tegelijkertijd een verslechtering kunnen betekenen van andere aspecten van zorg die het beste lokaal, dicht bij de patiënt, aangeboden kunnen worden, aldus de NVU. De NVU ziet grote voordelen in de huidige vorming van Comprehensive Cancer Units, waarbij in een regio afspraken worden gemaakt om de gehele zorg rondom kanker te optimaliseren.

Meer informatie