In april 2017 maakte Zilveren Kruis bekend dat het samen met andere zorgverzekeraars via selectieve zorginkoop prostaatkankerzorg wil concentreren in 2 à  3 centra.

Zilveren Kruis had daarvoor de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om een informele zienswijze. De ACM geeft die niet. “Het plan van Zilveren Kruis is nog niet voldragen en wordt ook nog niet gedragen door meerdere partijen” aldus ACM woordvoerder Murco Mijnlieff.

Ongeveer de helft van de ziekenhuizen in Nederland voert prostaatoperaties uit. Al deze ziekenhuizen voldoen aan de minimale behandelnorm van 20 operaties per jaar. Sommige doen er een paar honderd per jaar. De aantallen radicale prostatectomieën worden uitgevraagd in de basisset Kwaliteitsindicatoren van Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en gerapporteerd in de databank www.ziekenhuizentransparant.nl.

SONCOS normering Prostaatcarcinoom

In januari 2017 is de vijfde versie van het SONCOS normeringsrapport uitgebracht. Naast de NVCO, NVMO en NVRO hebben 25 andere (beroeps)verenigingen bijgedragen aan de totstandkoming.

De normen zijn een onderdeel van het professioneel kwaliteitssysteem van wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten, waar ook kwaliteitsregistraties en –visitaties een onderdeel van zijn.

Ten aanzien van minimale behandelnormen en concentratie van prostaatkankerzorg geven deze verenigingen aan:

  • “Indien in een zorginstelling radicale prostatectomieën worden verricht dienen tenminste 20 van deze ingrepen per jaar te worden verricht.”
  • “Er worden tenminste 4 grote tumorsoorten (i.c. mamma, prostaat, long, rectum) behandeld in de gehele breedte (stadium I-IV) van de aandoening. Een aantal relatief weinig voorkomende  aandoeningen en behandelingen wordt landelijk geconcentreerd, bijvoorbeeld, totale huidbestraling, hyperthermie, bestraling van oogtumoren en brachytherapie voor baarmoederhalskanker.”

Meer informatie